คณะกรรมการสถาบัน

Keyword:     board of committee  committee  คณะกรรมการสถาบันฯ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
Ms. Nisakorn Jungjaroentham


รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


ประธานกรรมการ
นายพสุ โลหารชุน
Mr. Pasu Loharjun


อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Director General, Department of Industrial Promotion,
Ministry of Industry

กรรมการ
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์
Mr. Siriruj Chulakaratana


ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Director General, office of Industrial Ecomomics,
Ministry of Industry

กรรมการ
 
นางมาลี โชคล้ำเลิศ
Mrs. Malee Choklumlerd


อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Director General Department of International Trade Promotion,
Ministry of Commerce

กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
Mr. Phongsak Assakul


ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Chairman, The Federation of Thai Textile Industries

กรรมการ
นายเจน นำชัยศิริ
Mr. Jane Namchaisiri


ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Thai Textile Manufacturing Association

กรรมการ 

 
นางมยุรี ดิฐภักดีชล
Ms. Mayuree Didpakkdeechol

ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Printing Industries

กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล
Mr. Apisit Laistrooglai


ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
Executive Director, Thailand Creative & Design Center

กรรมการ
นายปราโมทย์ วิทยาสุข
Mr. Pramote Wittayasuกรรมการ
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
Mr. Arthit Wuthikaro
กรรมการ

 
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
Dr. 
Sathit Puttachaiyongกรรมการ
ศ.(พิเศษ) ดร. สาคร สุขศรีวงศ์
Dr. Sakorn Suksriwong
กรรมการ
ดร. ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
Dr. Chanchai Sirikasemlert

Executive Director, Thailand Textile Institute
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


กรรมการและเลขานุการ
 

 

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 7638