"CoolMode"

Keyword:    

 

เสื้อผ้าลดโลกร้อน (CoolMode)

             การใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ในเขตเมืองขนาดใหญ่ใช้ไปกับระบบปรับอากาศ การแต่งกายในการทำงานยังนิยมแบบสากลและการตัดเย็บที่ยังไม่มีการเลือกชนิดผ้าที่มีคุณลักษณะเหมาะสมทำให้การใช้เครื่องปรับอากาศต้องปรับอุณหภูมิต่ำกว่าที่ควร เสื้อผ้าจึงนับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศลดลงได้  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นสถาบันในเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน จัดทําโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน (CoolMode) ขึ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัสดุสิ่งทอและออกแบบเครื่องนุ่งห่มที่มีความสบายในการสวมใส่

  CoolMode เป็นฉลากที่ให้กับเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าที่มีคุณลักษณะพิเศษสวมใส่สบาย มีคุณลักษณะพิเศษในการซับเหงื่อ เย็นสบายในขณะสวมใส่ 

            คุณสมบัติพิเศษของเสื้อผ้า CoolMode ที่แตกต่างจากเสื้อผ้าสวมใส่ทั่วไปคือทำให้ผู้บริโภคมีความสบายในการสวมใส่ เนื่องจากผ้ามีการดูดซับเหงื่อได้ดี มีคุณลักษณะพิเศษที่มีผลช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นและช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ โดยผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ CoolMode อาจเป็นผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์ที่อาจผสมเส้นใยสังเคราะห์ที่มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ และหรือมีโครงสร้างผ้าที่มีการถัก ทอ ตกแต่งสำเร็จเป็นพิเศษ ทำให้ผ้ามีการซับเหงื่อจากผิวหนังและระเหยผ่านสู่ผิวด้านนอกอย่างรวดเร็ว ทำให้เพิ่มความสบายและความเย็นในขณะสวมใส่  

 

ผ้าที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ CoolMode จะมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้

1. คุณลักษณะด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็ง

2. คุณลักษณะด้านคุณภาพการใช้งานและความคงทนของสี มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน

3. คุณลักษณะลดความร้อนซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษซึ่งมีผลทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นและช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ โดยมีคุณสมบัติดูดซับเหงื่อ สัมผัสแล้วเย็น และถ่ายเทความร้อนได้ดี

 

          ทั้งนี้ การดูแลรักษา การซัก รีดไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสื้อทั่วไป เพราะออกแบบให้ใช้ในชีวิตประจำวัน   การสวมใส่เสื้อผ้าลดโลกร้อน(CoolMode) ทำให้ผู้สวมใส่ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศาได้เนื่องจากอุณหภูมิในร่างกายของผู้สวมใส่ลดลง ซึ่งการปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นจากเดิม 1 oC หรือ ≥ 25 oC จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ 10 % ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เท่ากับ 126 kWh/เดือน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ 70.68 kgCO2e/เดือน (กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 60000 BTU/Hr ระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน) 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง CoolMode จะมีการติดป้ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ที่ผลิตภัณฑ์หรือมีปักเป็นสัญลักษณ์ 

 

ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ เครื่องหมาย CoolMode มีจำนวน 6 บริษัท ดังนี้

1. บริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ คือ เสื้อเชิ้ต,กางเกง,เสื้อสูท,และเสื้อยืด

2. บริษัทไทย วาโก้ จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ คือ ชุดชั้นในสตรี และเสื้อผ้าสำเร็จรูป

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศาลายาดีไซน์ ผลิตภัณฑ์ คือ ชุดกีฬา

4. บริษัทวิชั่นเท็ค จำกัด  ผลิตภัณฑ์ คือ ชุดชั้นในสตรีและเสื้อผ้า

5. บริษัทไอ ดี นิตติ้ง จำกัด ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้า และเสื้อโปโล

6. บริษัทเท็กไทล์แกลอรี่ จำกัด ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าปูที่นอน   

 

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2713-5492-9 ต่อ 531 

www.thaitextile.org/CoolMode

หรือ http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/coolmode/

Share this Post:
View article: 1936