"อัตราการให้บริการของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ"

Keyword:    

ค่าบริการของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

(ราคานี้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

 

1.งานบริการด้านห้องปฎิบัติการ

 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ฝ่ายส่งเสริม เทตโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

โทร. 02-713 5492-9 ต่อ 408 (ศศิมา)  หรือต่อ 413 (กรวิกา)

แฟกซ์ 02-7135492 ต่อ 415

www.Thaitextile.org/TDC

 

Share this Post:
View article: 1804