แนวคิด Sustainable และแนวโน้มผืนผ้า Fall-Winter 2015-2016 จาก C.L.A.S.S

Keyword:     fashionlink  การออกแบบ  ข้อมูลแฟชั่น  ประเด็นเด่น  สิ่งแวดล้อม  แฟชั่น 

เรียบเรียงโดย อาจารย์ดุจหทัย วงษ์กะพันธ์

เขียนโดย นลินี เนติธรรมากร

 

Sustainable เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ผู้คนเริ่มให้ความสนใจและมีการนำมาใช้มากในด้านสิ่งทอและแฟชั่นในปัจจุบัน โดย Sustainable นั้นหมายถึง แนวคิดของการผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ในแนวทางการพัฒนาสิ่งต่างๆ กรรมวิธีหรือกระบวนการที่ไม่เป็นการทำร้ายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งอิทธิพลของแนวคิด Sustainable นี้เอง ทำให้ C.L.A.S.S (Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy)  องค์กรผู้ผลิตผ้าด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เน้นนวัตกรรมและแนวคิดแบบ Sustainable จากประเทศอิตาลี นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ผืนผ้าชนิดใหม่นี้เพื่อตอบสนองให้กับ แบรนด์เสื้อผ้าและนักออกแบบต่างๆ รวมถึงการนำเสนอแนวโน้มแฟชั่นสำหรับฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาว ค.ศ. 2015 นี้ด้วย ซึ่งในฤดูกาลนี้ C.L.A.S.S. จะเข้ามาร่วมงานกับ Tessile e Salute ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่รณรงค์ให้มีการตระหนักถึงมาตรฐานของวัสดุที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นให้มากขึ้น ซึ่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์และสุขภาพของมนุษย์มากที่สุด

 

ตราสัญลักษณ์ของ C.L.A.S.S.

ที่มา: http://www.classecohub.org/

 

โดยในหนึ่งปีที่ผ่านมา C.L.A.S.S. ได้มีการจัดนิทรรศการ การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสิ่งทอไปทั่วโลก มีการส่งเสริม และการเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ C.L.A.S.S. ได้ชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสัดส่วนอุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจุบัน ในงาน Copenhagen Fashion Summit มีการร่วมงานและนำเสนอนวัตกรรมผ้าใหม่ๆ ในงาน Premiere Vision ซึ่งเป็นงานที่นำเสนอแนวโน้มผืนผ้าและนวัตกรรมใหม่ของผืนผ้า ทั้งปารีส เซี่ยงไฮ้ นิวยอร์ค ซึ่งจากการจัดงานในปารีสนี้เอง ทำให้ Laura Lusuardi ซึ่งเป็น Fashion Coordinator ของ Max Mara Group ได้ให้พันธสัญญาในการผลิตเสื้อผ้าในรูปแบบ Sustainable Fashion สำหรับแบรนด์ Max Mara เรียกว่า Week End by Max Mara Line ด้วย นอกจากนี้ในงาน Premiere Vision ที่นิวยอร์ค เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Giusy Bettoni ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของ C.L.A.S.S. ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกับ Eileen Fisher, Gucci, Coca-Cola, และคณะ CFDA Sustainability ถึงแม้ว่าการอภิปรายนี้จะมีความแตกต่างกันในภูมิหลังหรือสถานที่ตั้งของแต่ละองค์กร แต่ทุกองค์กรก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่า แนวคิดของ Sustainable ควรจะเป็นรากฐาน เป็นแนวความคิดที่สำคัญของการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของวัสดุ และกระบวนการผลิต รวมไปถึงการสื่อสารของอุตสาหกรรมแฟชั่นไปสู่ผู้บริโภค

Gucci หนึ่งในแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีความหรูหราอันดับต้นๆ ของโลก ก็เริ่มให้ความสำคัญกับแนวความคิด Sustainable เช่นเดียวกัน และได้นำแนวคิดเข้ามาใช้ในธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของ Gucci มากขึ้น โดยการใช้ผ้าจาก C.L.A.S.S. และ Re.Verso. ซึ่งผลิตสิ่งทอจากใยแคชเมียร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Eco-Friendly) โดยจะนำมาใช้ในคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาว ค.ศ. 2015 นี้  ซึ่ง Re.Verso นั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการนำเอาขยะที่เกิดจากผู้บริโภค มาผ่านกระบวนการสร้างและออกแบบใหม่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็น เช่น ขนสัตว์ (Wool) เข้าสู่แบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในระดับสูง

C.L.A.S.S. ได้ขยายรากฐานของตนเข้าสู่ตลาดอื่นๆ ของโลก ทั้งการโชว์และงานแฟร์ต่างๆ เพื่อเป็นการนำเสนอและแลกเปลี่ยน นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพของวัสดุ ซึ่งมีความสามารถในเทคโนโลยีของแนวคิด Sustainable อย่างสูง ในการขยายรากฐานไปทั่วโลกนี้ ได้เริ่มต้นที่มิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ และหลังจากนั้นก็ขยายสำนักงานไปที่ โคเปนเฮเกน และอังกฤษตามลำดับ และที่โคเปนเฮเกนนี้เอง ได้มีแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าแบบ Sustainable Fashion เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยหลากหลายแบรนด์ต่างเลือกผ้าจาก C.L.A.S.S. ไปใช้ในคอลเลคชั่นของแบรนด์ เช่น  Barbara I Gongini, David Andersen , Designer Remix, Ivana Helsiniki, JöR by Guõmundur Jörundsson, Leila Hafzi, Marimekko, Nina Skarra เป็นต้น

 

 

การเดินแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าแบบ Sustainable Fashion ที่โคเปนเฮเกน

ที่มา: http://www.classecohub.org/discover-c-l-s-s-fabrics-copenhagen-fashion-summit-show/

 

นอกจากนี้ C.L.A.S.S. มีการนำเสนอแนวโน้มแฟชั่นสำหรับฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาว ค.ศ. 2015-2016 ด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2 เรื่องราวด้วยกัน ได้แก่ Unexpected Fluidity ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากความหลงใหลในโทนสีแดงของพืชใต้ทะเลต่าง ซึ่งมีโทนสีแดงในระดับต่างๆ กัน เช่น Burgundy ไปจนถึงโทนสีน้ำตาล เช่น Satine ทั้งผ้าสีพื้นและพิมพ์ลาย และเรื่องราว Descriptive Nature ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสีเทาของสีสันจากบรรยากาศของอากาศในแบบต่างๆ เช่น สีของพายุ สีฟ้าอ่อนหม่นจากท้องฟ้าในฤดูหนาว กับ ผ้าแบบ Tactile Textural ซึ่งเป็นรากฐานความดั้งเดิม ได้ถูกทำขึ้นมาใหม่ด้วยวัสดุชนิดใหม่ ขนสัตว์ ฝ้าย และผ้าไหมเทคโน (Techno Silks) เป็นต้น

 

 

ภาพการนำเสนอแนวโน้มของผืนผ้าจาก C.L.A.S.S.

ที่มา: http://www.classecohub.org/

 

 

Mood board ของเรื่องราว Unexpected Fluidity จาก C.L.A.S.S. สำหรับฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาว ค.ศ. 2015-2016

ที่มา : http://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/newsdetails.aspx?news_id=167439

 

 

Mood board ของเรื่องราว Descriptive Nature จาก C.L.A.S.S. สำหรับฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาว ค.ศ. 2015-2016

ที่มา: http://www.classecohub.org/class-world-tour/

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนใหญ่และมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา หากแต่ในปัจจุบันมีการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เกิดการตื่นตัวและการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ ส่งเสริมการลดการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ หรือการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้แนวทางเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Sustainable ที่เน้นการพัฒนาสิ่งต่างๆ รวมถึงกรรมวิธีและกระบวนการที่ไม่เป็นการทำร้ายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากแนวทางของ C.L.A.S.S. ทำให้เห็นถึงการสนับสนุนต่อความรับผิดชอบในสิ่งแวดล้อมนี้มากขึ้น ส่งผลต่อความตระหนักของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอรวมไปถึงนักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แนวคิด Sustainable ยังส่งผลดีต่อผู้บริโภคเนื่องจากผู้บริโภคไม่ต้องเสี่ยงกับการอันตรายของสารเคมีต่างๆ จากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอีกด้วย


แหล่งอ้างอิง :

C.L.A.S.S to show sustainable fabrics at global shows

- http://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/newsdetails.aspx?news_id=167439

C.L.A.S.S. World Tour

- http://www.classecohub.org/class-world-tour/


Image Gallery

Share this Post:
View article: 2568