พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric วันที่ 29 กันยายน 2557

Keyword:     smart fabric  smart fabric activity 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ภายในงาน THTI Textile & Fashion Symposium 2014 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองฉลากสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ การป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรีย (Anti-bacteria) ในผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต ผลิตจากผ้าทอ CODE: TRI 002คุณเจริญ เลาหทัย กรรมการ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองฉลากสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco) ในผลิตภัณฑ์ผ้าสีพราง ดิจิตอล (IR) ทอ. ฉลากสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ การขจัดรอยเปื้อน (Easy clean) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco) ในผลิตภัณฑ์ผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.1 และฉลากสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco) ในผลิตภัณฑ์ผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.2
คุณชัยณรงค์ โชควงศ์วรัณ ผู้จัดการ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองฉลากสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ การต้านไฟ (Flame retardance) ในผลิตภัณฑ์ผ้าพราง ทร. ดิจิตอล (IR) ทนไฟ ฉลากสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษการป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรีย (Anti-bacteria) การขจัดรอยเปื้อน (Easy clean) การต้านไฟ (Flame retardance) ในผลิตภัณฑ์ผ้าพราง ทร. กร. (กองเรือยุทธการ) และฉลากคุณภาพสิ่งทอในผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดป้องกันยุง)ผู้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง ถ่ายภาพร่วมกับนายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่3 จากซ้าย) ประธานในพิธีมอบรางวัล Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน THTI Textile & Fashion Symposium 2014 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 916