เทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแฟชั่น

Keyword:     fashionlink  ibeacon  micro-manufacturing  washable digital fabric  wearable technology  การออกแบบ 

เทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแฟชั่น

เป็นที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีบนสิ่งทอแฟชั่นในปัจจุบันมีความแปลกใหม่และมีความเป็นไปได้ที่จะสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้น้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีบางชนิดที่สามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ตาม ซึ่ง Wearable Technology ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้และมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การสร้างสรรค์ Wearable Technology ต่างๆ เหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ถึงแม้ว่า Wearable Technology อาจจะยังไม่แพร่หลายและเป็นที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปมากนัก ทว่า Wearable Technology และเทคโนโลยีต่างๆ กำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเสื้อผ้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

 

Lisa Moreles - hellebo ซึ่งดำรงตำแหน่ง Executive Director และ Co-Founder ของ New York Fashion Lab ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการนำเอาแฟชั่นและเทคโนโลยีมาผนวกเข้าด้วยกัน สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และวางขายตามท้องตลาดเป็นสินค้าปลีกได้ ได้เปิดเผยถึงข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะมีผลกับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเสื้อผ้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย โดยมีเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบดังนี้

 

Micro-Manufacturing

เมื่ออิทธิพลของ Fast Fashion เข้ามามีบทบาท ประสิทธิภาพของการผลิตเสื้อผ้าสิ่งทอในปัจจุบันก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น และรูปแบบที่ผู้บริโภคชื่นชอบ Micro-Manufacturing เป็นก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เนื่องจากตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านรูปแบบ โดย Micro - Manufacturing ผ่านการผลิตด้วยเครื่องที่เรียกว่า Robox เพื่อการสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์เป็นแบบสามมิติ เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ตรงกันในด้านรูปแบบและผู้บริโภคสามารถรับทราบได้ถึงความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลที่ได้จากเทคโนโลยี Micro - Manufacturing นี้ นอกจากจะมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในด้านสี ลวดลายและความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์ ยังเป็นเทคโนโลยีที่มีกรรมวิธีในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้ระยะเวลาอันสั้น ทำให้กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมดำเนินได้อย่างรวดเร็วขึ้น

 

เทคโนโลยี Micro-Manufacturing ที่ผ่านการผลิตจากเครื่อง Robox

ที่มา : https://www.kickstarter.com/projects/robox/robox-desktop-3d-printer-and-micro-manufacturing-p

 

การออกแบบต้นแบบของสิ่งทอเพื่อนำไปใช้กับเทคโนโลยี Micro-Manufacturing

ที่มา : https://www.kickstarter.com/projects/robox/robox-desktop-3d-printer-and-micro-manufacturing-p

 

Washable Digital Fabric

จากแนวความคิดหลักที่ต้องการให้เสื้อยืดธรรมดาๆ นั้นเปลี่ยนแปลงลวดลายได้ จึงเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้ และทำให้เราลืมการพิมพ์ลายบนเสื้อแบบเดิมๆ โดย Washable Digital Fabric สามารถเปลี่ยนแปลงลวดลายและสีบนเสื้อยืดตามความต้องการของผู้สวมใส่ได้โดยการใช้สมาร์ทโฟน โดยใช้ Switch Embassy ซึ่งเป็นกลไกหลักในการเปลี่ยนแปลงลวดลายบนเสื้อ ประกอบกับการทำงานจาก LED และแอปพลิเคชั่นในการแสดงลวดลายต่างๆ ซึ่งลวดลายที่ได้สามารถสร้างสรรค์ได้ตั้งแต่ ข้อความสั้นๆ ไปจนถึงลวดลายแอนนิเมชั่นบนเสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือ สามารถนำมาใช้ได้อย่างง่ายดาย ดูแลรักษาได้ง่าย และามารถผ่านการซักล้างได้อีกด้วย ซึ่งนี่เป็นที่มาของคำว่า Washable สำหรับเทคโนโลยีนี้

 

 

เสื้อยืดที่ใช้เทคโลยี Washable Digital Fabric

ที่มา : http://www.refinery29.com/fashion-innovations#slide-3

 

 

เสื้อยืดที่ใช้เทคโลยี Washable Digital Fabric ที่แสดงถึงลวดลายที่เปลี่ยนแปลงได้

ที่มา: http://www.visualnews.com/2014/01/28/wearable-tech-game-changer-scrunchable-washable-digital-t-shirt-displays-want/

 

 

ลักษณะของการสร้างลวดลายจาก Washable Digital Fabric

ที่มา : http://www.visualnews.com/2014/01/28/wearable-tech-game-changer-scrunchable-washable-digital-t-shirt-displays-want/

 

iBeacon

นวัตกรรมหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การจับจ่ายในแบบเดิมไปสู่การจับจ่ายขั้นสูงสุด ซึ่งเทคโนโลยีแบบ iBeacon นี้ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกับการซื้อของทางออนไลน์ โดยลักษณะของ iBeacon จะเป็นปุ่มเล็กๆ ติดตามที่ต่างๆ ภายในร้าน โดยเทคโนโลยี iBeacon จะเข้าถึงข้อมูลของร้านค้าและสามารถติดต่อสื่อสารกับร้านค้าได้ด้วยสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ จากทางร้านค้า หรือแม้แต่การให้คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้า และการแต่งกายจากผลิตภัณฑ์ของทางร้าน ซึ่งการทำงานของ iBeacon จะมีความเป็นส่วนตัวและเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้บริโภคมีความสนุกและสามารถจับจ่ายได้ตลอดเวลาผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ iBeacon สามารถนำไปใช้งานกับกิจกรรมประเภทอื่นได้ด้วย เช่น พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ สนามบิน การแข่งกีฬา หรือการแสดงต่างๆ เป็นต้น

 

 

ลักษณะของ iBeacon

ที่มา : http://www.refinery29.com/fashion-innovations#slide-2

 

 

การติดตั้ง iBeacon และการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน

ที่มา : http://cliqtags.com/faqs/how-do-i-use-ibeacon-with-cliqtags/

 

Perch

สิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งที่จะเพิ่มเติมประสบการณ์การจับจ่ายให้กับผู้บริโภค สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอสินค้าแบบเดิมๆ ที่เรียกว่า Brick-And-Mortar หรือ ลักษณะของร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ การจัดส่งผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปของกายภาพทั้งหมด ซึ่งเป็นการขายที่จับต้องได้ ดังนั้นแทบจะไม่ต้องสงสัยเลยว่าลักษณะการนำเสนอสินค้าที่สามารถจับต้องสินค้าได้พร้อมกับรับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ได้ในเวลาเดียวกัน สามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  Perch เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ตอบสนองต่อการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก ใช้หลักการของการนำเสนอสินค้าแบบจัดวางในตู้โชว์ แต่เพิ่มความสามารถพิเศษลงไปด้วย นั่นคือสามารถนำเสนอสินค้าและให้ข้อมูลของสินค้าได้ในเวลาเดียวกัน Perch  เป็นเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในด้านการตกแต่งเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นมีความน่าสนใจ สามารถสื่อสารคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ Perch ยังให้ประโยชน์กับผู้ค้าในด้านการเก็บข้อูลสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้อีกด้วย

 

 

ลักษณะการทำงานของ Perch

ที่มา : http://www.perchinteractive.com/

 

 

การนำเสนอสินค้าด้วย Perch และลักษณะการใช้งาน
ที่มา : http://www.perchinteractive.com/category/news/

 

Ringly

ปํญหาที่พบมากของ Wearable Technology คือ คนส่วนใหญ่ยังไม่มีความสนใจที่จะลองใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ผลิตออกมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเหล่านี้ เนื่องจากการพัฒนา Wearable Technology เหล่านี้เป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่งไม่สามารถก้าวตามทันแนวโน้มของแฟชั่นโลกที่เปลี่ยนไปทุกฤดูกาลอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น Wearable Technology ที่มีจุดประสงค์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการบางอย่างของผู้บริโภค จะไม่สามารถนำเอาแนวโน้มแฟชั่นเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาดูไม่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม Ringly เป็น Wearable Technology หนึ่ง ในรูปแบบของอัญมณี Ringly ที่มีรูปแบบที่ร่วมสมัย มีการทำงานโดยการส่งสัญญาณเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน มีระบบสั่นเพื่อเป็นการเตือนถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นของผู้สวมใส่ โดยที่ไม่เป็นการรบกวนผู้คนรอบข้างหรือบรรยากาศ

 

 

ลักษณะของ Ringly

ที่มา : http://www.gizmag.com/ringly-smart-jewelry-ring-women/32479/

 

 

แสดงการทำงานของ Ringly กับสมาร์ทโฟน

ที่มา : http://www.wired.com/2014/06/launching-bluetooth-jewelry-that-helps-filter-your-phone-calls/

 

การสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเสื้อผ้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกายนั้น เห็นได้ชัดว่ามิได้มุ่งเน้นรูปลักษณ์ที่สวยงามเพียงอย่างดียว แต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มความสะดวกสบายในด้านต่างๆ ด้วย ทั้งการผลิตของผู้ผลิตและการดำเนินชีวิตในประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากจะใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วยังประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์เทคโนโลยีนั้นๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงทำให้เกิดความตื่นตัวของกระแส Wearable Technology เพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายและง่ายมากขึ้นด้วย

 

เรียบเรียงโดย อาจารย์ดุจหทัย วงษ์กะพันธ์

เขียนโดย นลินี เนติธรรมากร


Share this Post:
View article: 5837