• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 57 โรงงาน เงินลงทุนรวม 1,680.3 ล้านบาท และคนงานรวม 2,728 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 25 โรงงาน รองลงมาคือ โรงงานถักผ้า จำนวน 6 โรงงาน และโรงงานเส้นใยและปั่นด้าย จำนวน 5 โรงงาน และอื่น ๆ จำนวน 21 โรงงาน ในขณะที่โรงงานที่ขยายกิจการ มีจำนวน 9 โรงงาน เงินลงทุนรวม 507.5 ล้านบาท ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 4 โรงงาน โรงงานปักลวดลาย จำนวน 2 โรงงาน และอื่น ๆ จำนวน 3 โรงงาน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มีอัญมณีมากมายมหาศาลบนโลกใบนี้ บางชนิดเราอาจรู้จัก แต่บางชนิดก็ยังคงความลึกลับ บางชนิดอาจมีองค์ประกอบหายาก ขณะที่บางชนิดมีสีสันอันน่าอัศจรรย์ แต่ทุกชนิดล้วนมีความงดงาม อัญมณีดรูซี (Druse หรือ DruzyGemstone) ก็นับเป็นของขวัญอันน่าทึ่งอีกชนิดหนึ่งจากธรรมชาติ

 • patcharasu
 • /    Comment

งานประกวดรางวัล "แฟชั่นพรมเขียว" สำหรับคนในวงการแฟชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกันแล้ว ที่กรุงปารีส เมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลก

 • patcharasu
 • /    Comment

อธิบดีกรมศุลฯเร่งพัฒนาระบบคืนภาษีผู้ประกอบการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าส่งออก เตรียมนำระบบออนไลน์มาใช้ตรวจสอบ “แมตชิ่ง” ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออกก่อนคืนอากร แทนระบบปัจจุบันที่ต้องใช้คนเช็กใบขนสินค้า ขณะที่ยอดคืนอากรปีงบประมาณ 2560 ลดฮวบเหลือกว่า 7 พันล้าน จาก 2 ปีก่อนหน้าคืนปีละ 1.7 หมื่นล้าน

 • patcharasu
 • /    Comment

ไม่ใช่แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักแค่ในไทย แต่นารายาโด่งดังไกลเป็นแบรนด์ขวัญใจนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติ ตำนานของกระเป๋าผ้าแบรนด์นี้เกิดจากธุรกิจอะไหล่ยนต์ แล้วผันตัวทำแบรนด์กระเป๋าเครื่องประดับของตัวเอง

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 มีมูลค่าลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.47 (ร้อยละ 10.32 ในหน่วยของเงินบาท) หรือมีมูลค่า 5,163.00 ล้านเหรียญสหรัฐ (162,348.17 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีมูลค่า 5,187.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (181,023.71 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.96 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย โดยมูลค่าการส่งออกที่ลดลงมาจากการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปในสัดส่วนราวร้อยละ 39ซึ่งหดตัวลงร้อยละ 10.96 เมื่อหักทองคำออก การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 3,139.78 ล้านเหรียญสหรัฐ (98,712.10 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 7.71 (ลดลงร้อยละ 2.79 ในหน่วยของเงินบาท)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /  0  Comment

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลค่า 159.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.21 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 151.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.98 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนพฤษภาคม ดุลการค้าเกินดุล 7.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้สะสมห้าเดือน (มกราคม-พฤษภาคม 2561) มีมูลค่าการส่งออกรวม 705.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 797.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 92.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /  0  Comment

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /  0  Comment

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนพฤษภาคม มีมูลค่า 628.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 476.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.74 ทำให้เกินดุลการค้า 152.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้ห้าเดือนแรกของปี มีมูลค่าการส่งออกรวม 2,937.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 2,151.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.09 ทำให้เกินดุลการค้า 785.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 • patcharasu
 • /  0  Comment

ศาลสูงของสหรัฐฯ มีคำวินิจฉัยให้บริษัทที่ทำธุรกิจออนไลน์สามารถเก็บภาษีขายจากลูกค้าได้ เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างธุรกิจค้าปลีกออนไลน์กับธุรกิจที่มีหน้าร้าน

 • Tassanee Raktuam
 • /  0  Comment

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิตได้ประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังภายใต้ปีที่ 5 ของ คสช ว่า ยังคงยืนยันการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ที่ 4.1-4.7% ตามที่ได้ประมาณการไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแม้นว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปีนี้จะขยายตัวสูงสุดในรอบห้าปีที่ 4.8% เนื่องจากตนมองว่าอัตราการขยายตัวในไตรมาสแรกที่ 4.8% นั้นจะเป็นการเติบโตรายไตรมาสที่สูงที่สุดในปีนี้ โดยหลังจากนี้อัตราการเติบโตรายไตรมาสจะชะลอตัวลงและน่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 4.8% โดยที่ในช่วงครึ่งปีหลังอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้น ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตและราคาพลังงาน อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 1% สภาวะการทำงานต่ำระดับมากขึ้นเราจะเห็นคนจบปริญญาตรีทำงานที่อาศัยความรู้และทักษะระดับ ม. ปลาย เห็นคนจบ ป. โท ทำงานที่อาศัยความรู้และทักษะระดับ ป. ตรี เนื่องจากมีคนจำนวนมากไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงได้จึงทำงานต่ำระดับเพื่อไม่ให้ว่างงาน

 • Tassanee Raktuam
 • /  0  Comment

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการสัมมนาเรื่อง “ASEAN–Hong Kong FTA โอกาสทางการค้าเพื่อเปิดตลาดสู่แดนมังกร” จัดโดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้โอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ ในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน ว่า ที่เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการไทย ทั้งที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วกับฮ่องกง และสนใจจะทำธุรกิจและเข้าไปลงทุนในฮ่องกง