ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ โรงงานเครื่องหนัง
Search
ประเภท โรงงานเครื่องหนัง
ประเภทโรงงาน
ชื่อโรงงาน
ผู้ประกอบการ
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
Total 1239 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ] Next>>
ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์ ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการ
บริษัท โกรว์-แอนด์-โกลว์ จำกัด
จ3-53(7)-1/40สป
ประเภทโรงงาน c05307
120/408  หมู่ 4 ซอย อุ่นอารี
ถนน พุทธรักษา 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 7014401-2 
บริษัท โกรว์-แอนด์-โกลว์ จำกัด
รับจ้างทำแผ่นหนังประกบสำหรับทำรองเท้า
เครื่องจักร 112 HP
เงินทุน 5 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมศักดิ์ พี.วี.ซี. โปรดักส์
จ3-53(7)-1/42สค
ประเภทโรงงาน c05307
98/1-2  หมู่ 5
ถนน แคราย-วัดศรีนวล 
ต. แคราย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 470-812 
นายคมศักดิ์ วิวัฒนภูษิต
ทำชิ้นส่วนรองเท้า เช่น พื้นรองเท้าพลาสติก
เครื่องจักร 328.6 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท สุราโพลียูรีเทรน จำกัด
จ3-53(7)-1/42สป
ประเภทโรงงาน c05307
463  ซอย ท้ายบ้าน 21
ถนน ท้ายบ้าน 
ต. ปากน้ำ
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 3870538 
บริษัท สุราโพลียูรีเทรน จำกัด
รับจ้างออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รองเท้า
เครื่องจักร 70.32 HP
เงินทุน 8 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เจริญพัฒนารองเท้าไทย จำกัด
จ3-53(7)-1/43นฐ
ประเภทโรงงาน c05307
39/8  หมู่ 5 ซอย วัดโรมัน
ถนน เพชรเกษม 
ต. ท่าข้าม
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
บริษัท เจริญพัฒนารองเท้าไทย จำกัด
ทำพื้นรองเท้า
เครื่องจักร 162.15 HP
เงินทุน 17 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ธนะสินพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
จ3-53(7)-1/43ปท
ประเภทโรงงาน c05307
66  หมู่ 8
ถนน พหลโยธิน 
ต. คูคต
อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 5324982-5 
บริษัท ธนะสินพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
ทำรองเท้า และชิ้นส่วนรองเท้า
เครื่องจักร 492.99 HP
เงินทุน 36 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท สยามอินโนเวชั่น ฟุตแวร์ จำกัด
จ3-53(7)-1/43สค
ประเภทโรงงาน c05307
34/26  หมู่ 5
ถนน เทพกาญจนา 
ต. คอกกระบือ
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
บริษัท สยามอินโนเวชั่น ฟุตแวร์ จำกัด
ผลิตรองเท้าแตะ
เครื่องจักร 257.56 HP
เงินทุน 201 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ช้างใหญ่ ฟุตแวร์ จำกัด
จ3-53(7)-1/43สป
ประเภทโรงงาน c05307
387  หมู่ 2 ซอย รุ่งโรจน์
ถนน พุทธรักษา 
ต. แพรกษาใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 7036328,7036310 
บริษัท ช้างใหญ่ ฟุตแวร์ จำกัด
ทำพื้นรองเท้า พี.วี.ซี
เครื่องจักร 171.43 HP
เงินทุน 22 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอเซีย พลาสติก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จ3-53(7)-1/44ชบ
ประเภทโรงงาน c05307
96  หมู่ 10
ถนน บายพาส 
ต. บ้านสวน
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
บริษัท เอเซีย พลาสติก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนรองเท้า
เครื่องจักร 594.29 HP
เงินทุน 91 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอส.เจ.ชูส์ จำกัด
จ3-53(7)-1/45ชบ
ประเภทโรงงาน c05307
1/3  หมู่ 14

ต. หนองรี
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-796863 
บริษัท เอส.เจ.ชูส์ จำกัด
ผลิตรองเท้า
เครื่องจักร 165.41 HP
เงินทุน 17 บาท
คนงาน 5 คน
-
จ3-53(7)-1/45สค
ประเภทโรงงาน c05307
163  หมู่ 9 ซอย นวลทอง
ถนน เศรษฐกิจ 1 
ต. สวนหลวง
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
นายพิสุทธิ์ เลิศกมลสิน
ทำรองเท้าฟองน้ำ
เครื่องจักร 489.73 HP
เงินทุน 30 บาท
คนงาน 5 คน
วี.พี.เอส.พียูอุตสาหกรรม
จ3-53(7)-1/45สป
ประเภทโรงงาน c05307
389  หมู่ 1 ซอย สุขาภิบาลบางปู 80
ถนน สุขุมวิท 
ต. บางปูใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ - 
นายวิเชียร อมรรัตนานุภาพ
ทำรองเท้าและพื้นรองเท้าจากพลาสติก
เครื่องจักร 141.56 HP
เงินทุน 29 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท พี.ที.ฟุตแวร์ จำกัด
จ3-53(7)-1/46นฐ
ประเภทโรงงาน c05307
172  หมู่ 14

ต. สระกระเทียม
อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-286884 
บริษัท พี.ที.ฟุตแวร์ จำกัด
ผลิตพื้นรองเท้า
เครื่องจักร 344.85 HP
เงินทุน 127 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท พี.พี.แอล.อินดัสตรี จำกัด
จ3-53(7)-1/46ยส
ประเภทโรงงาน c05307
919  หมู่ 2 ซอย -
ถนน - 
ต. ลุมพุก
อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร 35110
บริษัท พี.พี.แอล.อินดัสตรี จำกัด
ผลิตและจำหน่ายรองเท้าทุกชนิด
เครื่องจักร 454.5 HP
เงินทุน 50 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไฟล่อนซอฟเทค จำกัด
จ3-53(7)-1/46สค
ประเภทโรงงาน c05307
149/314  หมู่ 13 ซอย เพชรเกษม 95
ถนน เพชรเกษม 
ต. อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 02-4666306 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณการยาง
ทำรองเท้า
เครื่องจักร 398.86 HP
เงินทุน 7 บาท
คนงาน 5 คน
โซว กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
จ3-53(7)-1/46สป
ประเภทโรงงาน c05307
133/1  หมู่ 7 ซอย สุขสวัสดิ์78
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางจาก
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
บริษัท โซว กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทำรองเท้าพลาสติก
เครื่องจักร 116.31 HP
เงินทุน 10 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท โพลีเมอร์ มิกเซอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จ3-53(7)-1/47นฐ
ประเภทโรงงาน c05307


ต. ลำพยา
อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 73000
บริษัท โพลีเมอร์ มิกเซอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผลิตรองเท้า
เครื่องจักร 211.82 HP
เงินทุน 6 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
จ3-53(7)-1/48สค
ประเภทโรงงาน c05307
41/14  หมู่ 5
ถนน เทพกาญจนา 
ต. คอกกระบือ
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
นายสุวรรณ อภินันท์จารุพงศ์
ผลิตรองเท้าจากพลาสติก
เครื่องจักร 494.98 HP
เงินทุน 35 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท พี.ยู.โซล จำกัด
จ3-53(7)-1/50สป
ประเภทโรงงาน c05307
261/16  หมู่ 2
ถนน ปานวิถี 
ต. บางเพรียง
อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 10560
บริษัท พี.ยู.โซล จำกัด
ทำชิ้นส่วนรองเท้า และรองเท้าสำเร็จรูป
เครื่องจักร 76 HP
เงินทุน 10 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่พลาส
จ3-53(7)-1/51สค
ประเภทโรงงาน c05307
141  หมู่ 4

ต. แคราย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่พลาส
ทำพื้นรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าพลาสติก
เครื่องจักร 415.94 HP
เงินทุน 23 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
จ3-53(7)-1/53นบ
ประเภทโรงงาน c05307
74/9  หมู่ 6
ถนน จงถนอม-วัดต้นเชือก 
ต. ศาลากลาง
อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 02-4477931 
นางสมนึก เสริมแสนยาวณิช
ทำรองเท้าพลาสติก
เครื่องจักร 124.2 HP
เงินทุน 7 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เค.ที.ไฮเทค จำกัด
จ3-53(7)-1/54อย
ประเภทโรงงาน c05307
82  หมู่ 3

ต. น้ำเต้า
อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 13250
บริษัท เค.ที.ไฮเทค จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนรองเท้าจากพลาสติก
เครื่องจักร 478.59 HP
เงินทุน 60 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอ.โอ.เซฟตี้ จำกัด
จ3-53(7)-11/37สค
ประเภทโรงงาน c05307
96/56-59  หมู่ 10
ถนน พุทธมณฑลสาย 4 
ต. อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
บริษัท เอ.โอ.เซฟตี้ จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนหมวกนิรภัยจากพลาสติก
เครื่องจักร 194.85 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ดีเวลล์ ฟุตแวร์ จำกัด
จ3-53(7)-2/36สค
ประเภทโรงงาน c05307
72/63-64  หมู่ 4
ถนน เอกชัย 
ต. คอกกระบือ
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
บริษัท เอส.บี. ฟุทแวร์ โปรดักซ์ จำกัด
ผลิตรองเท้าจากหนังเทียม
เครื่องจักร 74.46 HP
เงินทุน 45 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท หงษ์ ชวน อุตสาหกรรม จำกัด
จ3-53(7)-2/38สป
ประเภทโรงงาน c05307
20/2  หมู่ 4
ถนน เทพารักษ์ 
ต. บางพลีใหญ่
อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 385-5047-8  
บริษัท หงษ์ ชวน อุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตพื้นรองเท้า
เครื่องจักร 75.68 HP
เงินทุน 40 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ทรี คลาส (ประเทศไทย) จำกัด
จ3-53(7)-2/39สค
ประเภทโรงงาน c05307
178   หมู่ 10 ซอย วัดสุวรรณาราม
ถนน เศรษฐกิจ 1 
ต. คลองมะเดื่อ
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
บริษัท ทรีคลาส (ประเทศไทยจำกัด)
ผลิตรองเท้า และชิ้นส่วนรองเท้าจากพลาสติก
เครื่องจักร 197.79 HP
เงินทุน 54 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท พิพัฒน์กิจ (ประเทศไทย) จำกัด
จ3-53(7)-2/40นบ
ประเภทโรงงาน c05307
15/4  หมู่ 5
ถนน บ้านกล้วย-ไทรน้อย 
ต. พิมลราช
อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 9232773 
บริษัท พิพัฒน์กิจ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตรองเท้าพลาสติก
เครื่องจักร 197.88 HP
เงินทุน 13 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
จ3-53(7)-2/42สป
ประเภทโรงงาน c05307
150/1  หมู่ 19 ซอย สว่างศิลป์
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางพึ่ง
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
นายสมพงษ์ ทุนทวีสิน
ผลิตรองเท้าฟองน้ำ
เครื่องจักร 449.7 HP
เงินทุน 7 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เทคโน ฮิล จำกัด
จ3-53(7)-2/43สป
ประเภทโรงงาน c05307
49/2  หมู่ 12 ซอย กิ่งแก้ว 3
ถนน กิ่งแก้ว 
ต. ราชาเทวะ
อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ - 
บริษัท เทคโนฮิล จำกัด
ทำส้นรองเท้าจากพลาสติก
เครื่องจักร 115.01 HP
เงินทุน 8 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอ-พลัส ซอร์สซิ่ง จำกัด
จ3-53(7)-2/44ชบ
ประเภทโรงงาน c05307
143  หมู่ 2 ซอย -
ถนน - 
ต. มาบโป่ง
อ. พานทอง จ. ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 038-451870 
บริษัท แทวู อินดัสตรีส์ จำกัด
ทำรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้า
เครื่องจักร 134.68 HP
เงินทุน 42 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เจริญภัทรพานิช จำกัด
จ3-53(7)-2/46สค
ประเภทโรงงาน c05307
75/17  หมู่ 2 ซอย วัดธรรมโชติ
ถนน พระราม 2 
ต. กาหลง
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 9105 6354 
บริษัท เจริญภัทรพานิช จำกัด
ทำรองเท้า พี.วี.ซี.
เครื่องจักร 2440.3 HP
เงินทุน 43 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท คิงโปร อินดัสเทรียล จำกัด
จ3-53(7)-2/47สป
ประเภทโรงงาน c05307
1573  หมู่ 7
ถนน เทพารักษ์ 
ต. เทพารักษ์
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-7595329-30 
บริษัท คิงโปร อินดัสเทรียล จำกัด
ทำรองเท้า
เครื่องจักร 274.08 HP
เงินทุน 189 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ซี เอส โพลีเมอร์ จำกัด
จ3-53(7)-2/48ชบ
ประเภทโรงงาน c05307
199  หมู่ 3
ถนน พานทอง-บ้านบึง 
ต. บ้านบึง
อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
บริษัท ซี เอส โพลีเมอร์ จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ เช่น การทำพื้นรองเท้า
เครื่องจักร 275 HP
เงินทุน 81 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทยเอเซีย พี.ยู.โซล จำกัด
จ3-53(7)-2/49สป
ประเภทโรงงาน c05307
261/32-34  หมู่ 2
ถนน ปานวิถี 
ต. บางเพรียง
อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 02-7084620 
บริษัท ไทยเอเซีย พี.ยู.โซล จำกัด
ทำรองเท้าและชิ้นส่วนของรองเท้า
เครื่องจักร 168.4 HP
เงินทุน 48 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
จ3-53(7)-2/52สค
ประเภทโรงงาน c05307
43/3  หมู่ 3

ต. คอกกระบือ
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
นายสุวิทย์ เอกภพโยธิน
ทำรองเท้าพลาสติก
เครื่องจักร 63 HP
เงินทุน 6 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท มงคลประทีปการกระดาษและพลาสติก จำกัด
จ3-53(7)-2/53สค
ประเภทโรงงาน c05307
99/123-124  หมู่ 2

ต. พันท้ายนรสิงห์
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 081-4027849 
บริษัท มงคลประทีปการกระดาษและพลาสติก จำกัด
ทำรองเท้าพลาสติกและทำกล่องกระดาษ
เครื่องจักร 417.56 HP
เงินทุน 36 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท โซน่า จำกัด
จ3-53(7)-2/54สค
ประเภทโรงงาน c05307
44/1  หมู่ 3
ถนน เศรษฐกิจ 
ต. นาดี
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
บริษัท โซน่า จำกัด
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น รองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า
เครื่องจักร 478.57 HP
เงินทุน 85 บาท
คนงาน 5 คน
วี.อาร์.เอช.เทรดดิ้ง
จ3-53(7)-3/39สค
ประเภทโรงงาน c05307
หมู่ 2 ซอย บางน้ำจืด
ถนน เอกชัย 
ต. บางน้ำจืด
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 4768702 
นส.วาริน แซ่เฮ้ง
ทำรองเท้าฟองน้ำ รองเท้าแตะ และหุ้มข้อ
เครื่องจักร 191.64 HP
เงินทุน 30 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทยสแกนพลาสติก จำกัด
จ3-53(7)-3/42สค
ประเภทโรงงาน c05307
149/343  หมู่ 13 ซอย เพชรเกษม 95
ถนน เพชรเกษม 
ต. อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
บริษัท ไทยสแกนพลาสติก จำกัด
ทำรองเท้า และแผ่นพื้นรองเท้า
เครื่องจักร 161.21 HP
เงินทุน 24 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท หงษ์ ชวน อุตสาหกรรม จำกัด
จ3-53(7)-3/43สป
ประเภทโรงงาน c05307
388-390  หมู่ 2 ซอย รุ่งโรจน์
ถนน พุทธรักษา 
ต. แพรกษาใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
บริษัท หงษ์ ชวน อุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตพื้นรองเท้า พี.ยู
เครื่องจักร 404.13 HP
เงินทุน 79 บาท
คนงาน 5 คน
-
จ3-53(7)-3/45สค
ประเภทโรงงาน c05307
39  หมู่ 8 ซอย สุวรรณ
ถนน สุขาภิบาล 2 
ต. อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
นายสามารถ วัฒนารักษ์
ทำร้องเท้าบุช และร้องเท้าแตะจากพลาสติก
เครื่องจักร 440.92 HP
เงินทุน 22 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ยูกิบิ๊กสตาร์ จำกัด
จ3-53(7)-3/46สค
ประเภทโรงงาน c05307
35/259  หมู่ 2
ถนน เอกชัย 
ต. บางน้ำจืด
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
บริษัท ยูกิบิ๊กสตาร์ จำกัด
ทำรองเท้าแตะ พี.วี.ซี.
เครื่องจักร 172.08 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท รันเนส เวิลด์ จำกัด
จ3-53(7)-3/47สป
ประเภทโรงงาน c05307
385-386  หมู่ 2 ซอย รุ่งโรจน์
ถนน พุทธรักษา 
ต. แพรกษาใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
รันเนส เวิลด์ จำกัด
ทำพื้นรองเท้าพลาสติก และส่วนประกอบรองเท้า
เครื่องจักร 413.9 HP
เงินทุน 46 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท วีซี รุ่งวัฒนา จำกัด
จ3-53(7)-3/50สค
ประเภทโรงงาน c05307
90/135  หมู่ 7 ซอย รุ่งเศรษฐกิจ 2
ถนน เศรษฐกืจ 
ต. ท่าทราย
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
บริษัท วีซี รุ่งวัฒนา จำกัด
ผลิตรองเท้าแตะ พีวีซี
เครื่องจักร 494.95 HP
เงินทุน 155 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ ชูส์ 2009
จ3-53(7)-3/52สค
ประเภทโรงงาน c05307
98/9,98/10  หมู่ 5
ถนน แคราย-คลองมะเดื่อ 
ต. แคราย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
ห้างห้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ ชูส์ 2009
ผลิตรองเท้าแตะจากพลาสติก
เครื่องจักร 107.84 HP
เงินทุน 20 บาท
คนงาน 5 คน
-
จ3-53(7)-3/54นฐ
ประเภทโรงงาน c05307
-  หมู่ 2
ถนน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี 
ต. หอมเกร็ด
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
นางธนทร กิตติวัชระชัย
ผลิตรองเท้าจากพลาสติก
เครื่องจักร 382.73 HP
เงินทุน 30 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท โกลเด้น ดรากอน ฟุตแวร์ จำกัด
จ3-53(7)-4/46สค
ประเภทโรงงาน c05307
44/1  หมู่ 3 ซอย -
ถนน เศรษฐกิจ 
ต. นาดี
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 414072 
บริษัท โกลเด้น ดรากอน ฟุตแวร์ จำกัด
ผลิตรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้า
เครื่องจักร 448.76 HP
เงินทุน 220 บาท
คนงาน 5 คน
เอส.เค แม่พิมพ์
จ3-53(7)-4/47สค
ประเภทโรงงาน c05307
หมู่ 7 ซอย คอกกระบือ
ถนน พระราม 2 
ต. พันท้ายนรสิงห์
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
นายชัยพร สิวะศานต์
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนรองเท้า
เครื่องจักร 460.59 HP
เงินทุน 61 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
จ3-53(7)-4/48สค
ประเภทโรงงาน c05307
1/20  หมู่ 7 ซอย เพชรเกษม 122
ถนน เพชรเกษม 
ต. อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
นายสมภพ ลิมปิผลไพบูลย์
ทำรองเท้าทั่วไปจากพลาสติก ยาง เช่น รองเท้าบู๊ด รองเท้าฟองน้ำ
เครื่องจักร 483.34 HP
เงินทุน 45 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท รุ่งเศรษฐวัฒน์ จำกัด
จ3-53(7)-4/50สค
ประเภทโรงงาน c05307
90/134  หมู่ 7 ซอย รุ่งเศรษฐกิจ 2
ถนน เศรษฐกิจ 
ต. ท่าทราย
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
บริษัท รุ่งเศรษฐวัฒน์ จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนรองเท้า
เครื่องจักร 475.19 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท โบว์ลิ่ง สตาร์ จำกัด
จ3-53(7)-5/36สค
ประเภทโรงงาน c05307
1/41  หมู่ 7 ซอย เพชรเกษม 122
ถนน เพชรเกษม 
ต. อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
นายสมภพ ลิมปิผลไพบูลย์
ผลิตรองเท้ายาง และพลาสติก
เครื่องจักร 155 HP
เงินทุน 34 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
จ3-53(7)-5/48สค
ประเภทโรงงาน c05307
1/48  หมู่ 7 ซอย เพชรเกษม 122
ถนน เพชรเกษม 
ต. อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
นายสมภพ สิมปิผลไพบูลย์
ทำรองเท้าทั่วไปจากพลาสติก ยาง เช่น รองเท้าบู๊ต รองเท้าฟองน้ำ
เครื่องจักร 463.16 HP
เงินทุน 45 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เบสเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จ3-53(7)-5/52สค
ประเภทโรงงาน c05307
121/5  หมู่ 4

ต. แคราย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
บริษัท เบสเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การทำรองเท้า
เครื่องจักร 177.93 HP
เงินทุน 17 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไพบูลย์ฟุตแวร์ จำกัด
จ3-53(7)-6/47บร
ประเภทโรงงาน c05307
201  หมู่ 6
ถนน โชคชัย-เดชอุดม 
ต. หนองโบสถ์
อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-657207 
บริษัท ไพบูลย์ฟุตแวร์ จำกัด
รับจ้างผลิตชิ้นส่วนรองเท้า
เครื่องจักร 15.48 HP
เงินทุน 127 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท สหชาญเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
จ3-53(7)-8/47สค
ประเภทโรงงาน c05307
38/131  หมู่ 8
ถนน เศรษฐกิจ 1 
ต. ท่าทราย
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
บริษัท สหชาญเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ผลิตพื้นรองเท้า และชิ้นส่วนรองเท้าจากพลาสติก
เครื่องจักร 312.5 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอพี ฟุตแวร์
จ3-53(7)-9/47ปท
ประเภทโรงงาน c05307
59/4  หมู่ 1
ถนน ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว 
ต. คูขวาง
อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 12140
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอพี ฟุตแวร์
ผลิตรองเท้าพลาสติก
เครื่องจักร 224.75 HP
เงินทุน 10 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
ซ1-33-3/28
ประเภทโรงงาน c03300
936/43-44 
ถนน ทนุรัตน์ 
ต. ทุ่งวัดดอน
อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร 10120
นายสุรชัย จรรยาฐิติกุล
ผลิตรองเท้า (รองเท้าสตรี)
เครื่องจักร 2.75 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท โรงฟอกหนังชัยวัฒนา จำกัด
ซ3-29-3/35สป
ประเภทโรงงาน c02900


ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
บริษัท โรงฟอกหนังชัยวัฒนา จำกัด
แต่งสำเร็จหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
เครื่องจักร 1762.63 HP
เงินทุน 260 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทยอินเตอร์แทน จำกัด
ซ3-29-69/25สป
ประเภทโรงงาน c02900
701  หมู่ 6 ซอย ฟอกหนังกม.34
ถนน สุขุมวิท 
ต. บางปูใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-9965 
บริษัท ไทยอินเตอร์แทน จำกัด
ฟอกหนังสัตว์
เครื่องจักร 345 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท โรเยลบางกอกไฟเบอร์ จำกัด
ซ3-32(2)-1/38สป
ประเภทโรงงาน c03202
77/1  หมู่ 9
ถนน เทพารักษ์ 
ต. บางปลา
อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 706-3504 
บริษัท โรเยลบางกอกไฟเบอร์ จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอรืกลาส
เครื่องจักร 23.5 HP
เงินทุน 20 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท สมาร์ทเลทเธอร์ จำกัด
น.29-1/2540 นนน.
ประเภทโรงงาน c02900
45  หมู่ 13
ถนน ทางหลวงหมายเลข 11 
ต. มะเขือแจ้
อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000
บริษัท สมาร์ทเลทเธอร์ จำกัด
พ่นสีหนังสำเร็จรูป
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เวก้า โลจีสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
น.29-1/2554-นนฉ.
ประเภทโรงงาน c02900
49/59 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  หมู่ 5

ต. ทุ่งสุขลา
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-490695-6 
บริษัท เวก้า โลจีสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
คลังสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า Wet Blue (Camel Hide Wetblue หนังอูฐฟอกกึ่งสำเร็จรูป, Camel Hide Pickled หนังอูฐหมักเกลือ, Cow Finished Leather หนังโคฟอกสำเร็จรูป,Crust Leather หนังโค หนังอูฐฟอกกึ่งสำเร็จรูป (ผ่านการทำสีแล้ว)), เครื่องจักร วัสดุ อะไหล่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร ในงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง สารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง เก็บ ตัดแต่ง แยก หนังฟอก เพื่อส่งออก
เครื่องจักร 945 HP
เงินทุน 45 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท รีนาวน์เลทเธอร์แวร์ส จำกัด (มหาชน)
น.29-1/31
ประเภทโรงงาน c02900
69  หมู่ 4
ถนน ทางหลวงหมายเลข 11 
ต. บ้านกลาง
อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5358 1101-2 
บริษัท รีนาวน์เลทเธอร์แวร์ส จำกัด (มหาชน)
ถุงมือหนังล้วนและถุงมือหนังปนผ้าฝ้าย,เฟอร์นิเจอร์จากหนังแท้
เครื่องจักร 4300 HP
เงินทุน 380 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อัลลายแอนซ์รีไฟน์นิ่ง จำกัด
น.29-1/36
ประเภทโรงงาน c02900

ถนน I-2 
ต. มาบตาพุด
อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21150
บริษัท อัลลายแอนซ์รีไฟน์นิ่ง จำกัด

เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
น.29-1/41
ประเภทโรงงาน c02900
113/9  หมู่ 4
ถนน ชลประทาน 
ต. บางพระครู
อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ 0 3571 6584-5 
บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
หนังสำเร็จรูป
เครื่องจักร 2631.25 HP
เงินทุน 118 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทย-เยอรมัน แทนเนอรี่ จำกัด
น.29-2/37
ประเภทโรงงาน c02900
393 
ถนน สุขุมวิท 
ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2323 0643 
บริษัท ไทย-เยอรมัน แทนเนอรี่ จำกัด
ย้อมสีและตกแต่งหนังสัตว์
เครื่องจักร 733.8 HP
เงินทุน 200 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
น.31-1/2538-ญอน.
ประเภทโรงงาน c03100
700/117 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  หมู่ 1

ต. บ้านเก่า
อ. พานทอง จ. ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 038-214303 
บริษัท อินเตอร์เฟซ โมเดอร์นฟอร์ม จำกัด
ผลิตพรมและจัดทำส่วนประกอบรองพรมสำหรับปูพรม
เครื่องจักร 668.7 HP
เงินทุน 74 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ฮัทชิ(ประเทศไทย)จำกัด
น.31-1/34
ประเภทโรงงาน c03100
209 
ถนน ฉลองกรุง 
ต. ลำปลาทิว
อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 10520
บริษัท ฮัทชิ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังแกะ เช่น ที่นอน ถุงมือ ฯลฯ
เครื่องจักร 3068.16 HP
เงินทุน 360 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ฮัทชิ (ประเทศไทย)จำกัด
น.31-1/36
ประเภทโรงงาน c03100
391,391/1นิคมฯลาดกระบัง 
ถนน ฉลองกรุง 
ต. ลำปลาทิว
อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 10520
บริษัท ฮัทชิ (ประเทศไทย)จำกัด
ผลิตที่นอน หมอนพิงหลัง ตุ๊กตา ถุงมือ รองเท้า ฯ
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 120 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เทดทราด (ประเทศไทย) จำกัด
น.32(1)-1/2548-ญบว.
ประเภทโรงงาน c03201
199 นิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค)  หมู่ 1
ถนน สายเอเซีย-นครสวรรค์ กม.59-60 
ต. บ้านเลน
อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท เทดทราด (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหนังสัตว์และผ้า ปลอกเบาะหนังและผ้า
เครื่องจักร 241.06 HP
เงินทุน 228 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทย ยู.เอส.เลเธอร์ จำกัด
น.32(1)-1/35
ประเภทโรงงาน c03201
39/98  หมู่ 2
ถนน พระราม 2 
ต. บางกระเจ้า
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3449 0082-7,0 
บริษัท ไทย ยู.เอส.เลเธอร์ จำกัด
ทำหนังสำเร็จรูป
เครื่องจักร 2254.44 HP
เงินทุน 136 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จำกัด
น.32(1)-1/36
ประเภทโรงงาน c03201
724  หมู่ 4
ถนน สุขุมวิท 
ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2324 0744-5 
บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จำกัด
การค้า บริการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากหนัง (เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าหนัง กระเป๋าเอกสาร กระเป๋า เข็มขัด อุปกรณ์สำนักงาน สายโยงกางเกง) และของชำร่วยที่ทำจากหนังแท้ หนังเทียม พลาสติก พีวีซี ไนล่อน ผ้า ยางยืด และวัสดุสำหรับการบรรจุหีบห่อ
เครื่องจักร 76.65 HP
เงินทุน 199 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ดรากอน แฮนด์แบ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด
น.32(1)-1/39
ประเภทโรงงาน c03201
307 
ถนน ฉลองกรุง 
ต. ลำปลาทิว
อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0617-8 
บริษัท ดรากอน แฮนด์แบ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด
กระเป๋าหนังแท้ หนังเทียม พลาสติก ไนล่อน พีวีซีและผ้าทุกชนิด แบ่งบรรจุและดัดแปลงกระเป๋าทุกชนิด
เครื่องจักร 143.05 HP
เงินทุน 464 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด
น.32(1)-1/45
ประเภทโรงงาน c03201
240  หมู่ 3
ถนน สุขุมวิท 
ต. ทุ่งสุขลา
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3876 8861-3 
บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด
WET BLUE SPLIT AND DISTRIBUTION
เครื่องจักร 203.6 HP
เงินทุน 85 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
น.32(1)-2/2540-นนป.
ประเภทโรงงาน c03201
712  หมู่ 4
ถนน สุขุมวิท 
ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
กระเป๋า LUGGAGE AND BAGS ทำการค้าและบริการวัตถุดิบในการนำกระเป๋า (MATERIAL OF LUGGAGE)
เครื่องจักร 91.25 HP
เงินทุน 290 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอเซ่ จำกัด
น.32(1)-2/2543-นนป.
ประเภทโรงงาน c03201
856  หมู่ 4
ถนน สุขุมวิท 
ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
บริษัท เอเซ่ จำกัด
เฟอร์นิเจอร์ประเภทโซฟาหนังแท้,หนังเทียม และผ้า
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อาร์เอฟ-เซ็นเตอร์ พอยท์ จำกัด
น.32(1)-2/41
ประเภทโรงงาน c03201
349 
ถนน ฉลองกรุง 
ต. ลำปลาทิว
อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2739 4961-2 
บริษัท อาร์เอฟ-เซ็นเตอร์ พอยท์ จำกัด
กระเป๋าทำจากหนังแท้ หนังเทียม และผ้า การบรรจุและแบ่งบรรจุกระเป๋าสำเร็จรูป
เครื่องจักร 56.1 HP
เงินทุน 201 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไวแอนแฮนแบก (ประเทศไทย) จำกัด
น.32(1)-3/35
ประเภทโรงงาน c03201
230  ซอย 2
ถนน สุขุมวิท 
ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2323 9321-2,1 
บริษัท ไวแอนแฮนแบก (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (กระเป๋าต่าง ๆ)
เครื่องจักร 212.79 HP
เงินทุน 430 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอเชี่ยนเคมีคัลแอนด์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
น.32(2)-1/2540-ญวก.
ประเภทโรงงาน c03202
85/1  หมู่ 5

ต. บางสมัคร
อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ 0 3857 0764-6 
บริษัท เอเชี่ยนเคมีคัลแอนด์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
ผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาส เช่น ถัง ท่อ พัดลม ปั๊ม และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 115 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอบิกซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
น.32(2)-1/2544-ญบว.
ประเภทโรงงาน c03202
141  หมู่ 1
ถนน สายเอเซีย-นครสวรรค์ 
ต. บ้านเลน
อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0 3535 2012-4 
บริษัท เอบิกซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ SEPTIC TANKS
เครื่องจักร 30.5 HP
เงินทุน 21 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด
น.32(2)-1/2545-ญอบ.
ประเภทโรงงาน c03202
64/165  หมู่ 4
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 
ต. ปลวกแดง
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด
ท่อไฟเบอร์กลาส และเครื่องอุปกรณ์ท่อ
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ซิลเวอร์แม็กซ์ จำกัด
น.32(2)-1/2552-ญอน.
ประเภทโรงงาน c03202
700/81-83 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ต. บ้านเก่า
อ. พานทอง จ. ชลบุรี 20160
บริษัท ซิลเวอร์แม็กซ์ จำกัด
ผลิตถังบำบัดน้ำเสีย หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER) ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนจากไฟเบอร์กลาส
เครื่องจักร 178 HP
เงินทุน 29 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไฮเคลียร์ เอ็นไวโรเทค จำกัด
น.32(2)-1/39
ประเภทโรงงาน c03202
700/81,83 
ถนน บางนา-ตราด 
ต. บ้านเก่า
อ. พานทอง จ. ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 0 3821 4381-3 
บริษัท ไฮเคลียร์ เอ็นไวโรเทค จำกัด
ถังบำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาส เช่น เรือ ถังน้ำ ถังเคมีและชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสต่าง ๆ
เครื่องจักร 247.2 HP
เงินทุน 88 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไฟเบอร์คอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
น.32(2)-2/44
ประเภทโรงงาน c03202

ถนน ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) 
ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
บริษัท ไฟเบอร์คอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
OPTICAL FIBER
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด
น.32-1/2531สนน.
ประเภทโรงงาน c03201
297  หมู่ 13

ต. มะเขือแจ้
อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000
บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตแปรงเสริมสวย พู่กันและส่วนประกอบต่าง ๆ ซื้อมาขายไปของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากพลาสติกทุกชนิด ผ้า หนังเทียม หนังแท้ กระดาษ ไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ แผงโชว์สินค้า กล่องโชว์สินค้า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานแสดงสินค้า แคตตาล็อก โบรชัวร์ ขนตาปลอม อุปกรณ์ที่ผัดหน้า กรอบรูป สีระบายทุกชนิดสำหรับงานศิลป์ ชุดฟอร์มพนักงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการผลิตพู่กัน แปรงเสริมสวย พู่กันและส่วนประกอบต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ อุปกรณ์เสริมสวยและอุปกรณ์วาดภาพ
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
น.32-1/2534
ประเภทโรงงาน c03201
76/1  หมู่ 4
ถนน ทางหลวงหมายเลข 11 
ต. บ้านกลาง
อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000
บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผลิตถุงมือหนังแท้และถุงมือหนังเทียม
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท คังเซโด จำกัด
น.32-1/2535 นนน.
ประเภทโรงงาน c03201
150/1 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  หมู่ 4
ถนน ทางหลวงหมายเลข 141 
ต. บ้านกลาง
อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000
บริษัท คังเซโด จำกัด
ผลิตแปรง แปรงเสริมสวย พู่กัน และส่วนประกอบ
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทยซีมอน เซฟตี้ อินดัสตรีส์ จำกัด
น.33-1/2533-ญนป.
ประเภทโรงงาน c03300
571  หมู่ 4
ถนน สุขุมวิท 
ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2324 0075-7 
บริษัท ไทยซีมอน เซฟตี้ อินดัสตรีส์ จำกัด
รองเท้านิรภัยและถุงมือที่ทำจากหนัง
เครื่องจักร 123.28 HP
เงินทุน 145 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด
น.33-1/2539-ญนฉ.
ประเภทโรงงาน c03300
208  หมู่ 3
ถนน สุขุมวิท 
ต. ทุ่งสุขลา
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3840 0947 
บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด
ผ้าพื้นรองเท้า ผ้าที่ใช้สำหรับตกแต่งอาคาร,อุตสาหกรรมรถยนต์,วงการแพทย์ และอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตเม็ดพลาสติก 1. ผลิตผ้าสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้า ผ้าบุพื้นรองเท้า, ผ้าซับในรองเท้า, ผ้าใช้สำหรับด้านนอกรองเท้า, กระดาษอินส์สโตนใช้สำหรับบุรองเท้า 2. ผลิตผ้าสำหรับตก
เครื่องจักร 4405.9 HP
เงินทุน 140 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แดนซ์แมน จำกัด
น.33-1/2541
ประเภทโรงงาน c03300
108/2  หมู่ 4
ถนน ฉลองกรุง 
ต. ลำปลาทิว
อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0275 
บริษัท แดนซ์แมน จำกัด
รองเท้าใช้สำหรับเต้นรำ ยิมนาสติกหรือการบริหาร และเสื้อผ้าสำหรับนักเต้นรำ
เครื่องจักร 17.65 HP
เงินทุน 49 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท พอยต์ รูสส์ จำกัด
น.33-1/2543-ญนล.
ประเภทโรงงาน c03300
108/3  หมู่ 4
ถนน ฉลองกรุง 
ต. ลำปลาทิว
อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0275 
บริษัท พอยต์ รูสส์ จำกัด
รองเท้า เสื้อผ้า สำหรับนักเต้นรำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับรองเท้าเต้นรำและนักเต้นรำ การนำเข้าและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
เครื่องจักร 82.5 HP
เงินทุน 187 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท มินซัน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
น.33-1/2543-นนป.
ประเภทโรงงาน c03300
674  หมู่ 4

ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 3240050 
บริษัท มินซัน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
รองเท้า ROLLER SKATES, SKATE BOARDS รองเท้ากีฬา รองเท้าชนิดต่าง ๆ และชิ้นส่วนของรองเท้า กระเป๋า และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ ผลิตเข็มขัดรัดรองเท้าสเก็ด สกีบู๊ธ
เครื่องจักร 174 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด
น.33-1/2545-นนป.
ประเภทโรงงาน c03300
558  หมู่ 4
ถนน สุขุมวิท 
ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรองเท้าทุกชนิด,ชิ้นส่วนหมกทุกชนิด,ชิ้นส่วนถุงมือ และกระเป๋าทุกชนิด
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
น.33-1/2550-นนจ.
ประเภทโรงงาน c03300
79  หมู่ 1 ซอย นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร
ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ กม.97-99 
ต. หนองหลุม
อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร 66220
บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตรองเท้าและส่วนบนรองเท้าทำจากหนัง
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอสเค ฟุตแวร์ จำกัด
น.33-1/27
ประเภทโรงงาน c03300
256  หมู่ 4
ถนน สุขุมวิท 
ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2323 9783-4 
บริษัท เอสเค ฟุตแวร์ จำกัด
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
เครื่องจักร 1012.15 HP
เงินทุน 110 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์ จำกัด
น.33-1/36
ประเภทโรงงาน c03300
111  หมู่ 4
ถนน ชลประทาน 
ต. บางพระครู
อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ 0 3535 9822-4 
บริษัท อินโนเวชั่น นครหลวง ฟุตแวร์ จำกัด
รองเท้ากีฬา
เครื่องจักร 189 HP
เงินทุน 1095 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แดนซ์แมน จำกัด
น.33-2/2533
ประเภทโรงงาน c03300
108/2 เขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง  หมู่ 4
ถนน ฉลองกรุง 
ต. ลำปลาทิว
อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 3260164 
บริษัท แดนซ์แมน จำกัด
ผลิตรองเท้าที่ใช้สำหรับเต้นรำ และยิมนาสติกและกายบริหาร
เครื่องจักร 178.49 HP
เงินทุน 250 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อุตสาหกรรมรองเท้าจูไทย จำกัด
น.33-2/35
ประเภทโรงงาน c03300
401  หมู่ 4
ถนน สุขุมวิท 
ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2323 1630-32 
บริษัท อุตสาหกรรมรองเท้าจูไทย จำกัด
รองเท้าสตรี
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 225 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไพร์เมอร์ซี่ อินดัสทรี่ จำกัด
น.33-2/36
ประเภทโรงงาน c03300
729  หมู่ 4 ซอย อี3
ถนน สุขุมวิท 
ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2324 0376-9 
บริษัท ไพร์เมอร์ซี่ อินดัสทรี่ จำกัด
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ (PROTECTIVE GEAR) ส่วนประกอบของรองเท้าสเก็ต (INLINE SKATE) ผลิตกระเป๋าทุกชนิด ผลิตรองเท้าทำจากหนังและผ้า ผลิตกางเกงกีฬา เสื้อกีฬา ผลิตผลิตภัณฑ์สเก็ตบอร์ด
เครื่องจักร 533.9 HP
เงินทุน 438 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
น.33-3/2537-ญสร.
ประเภทโรงงาน c03300
113,113/1  หมู่ 4
ถนน ชลประทาน 
ต. บางพระครู
อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ 0 3571 6601 
บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
รองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าทำจากหนัง
เครื่องจักร 2155.21 HP
เงินทุน 1935 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท สไปโร เทค ซัพพลายส์ จำกัด
น.33-4/2537
ประเภทโรงงาน c03300
700/61 
ถนน บางนา-ตราด 
ต. ดอนหัวฬ่อ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 932-2251 
บริษัท สไปโร เทค ซัพพลายส์ จำกัด
ผลิต SHOE COMPONENTS (PHYLON&INSOLE)
เครื่องจักร 683.5 HP
เงินทุน 118 บาท
คนงาน 5 คน