ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ โรงงานสิ่งทอ
Search
ประเภท โรงงานสิ่งทอทั้งหมด สำรวจข้อมูล
ประเภทโรงงาน
ชื่อโรงงาน
ผู้ประกอบการ
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
Total 5369 Record : 54 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>
ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์ ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการ
ชัยประดิษฐ์การทอ
3-22(2)-6/19สป
ประเภทโรงงาน c02202

399  หมู่ 2 ซอย บางเมฆขาว
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
นายสุชาติ ชัยประดิษฐ์รักษ์
ทอผ้าและย้อมผ้า
เครื่องจักร 6778.4 HP
เงินทุน 98 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพผลิตภัณฑ์ไทย
3-22(2)-6/22สป
ประเภทโรงงาน c02202

18  หมู่ 2 ซอย วัดด่านสำโรง

ต. บางแก้ว
อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพผลิตภัณฑ์ไทย
ทอผ้า ฟอกย้อม พิมพ์ผ้า แต่งสำเร็จและตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เครื่องจักร 1577.14 HP
เงินทุน 54 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
3-22(2)-6/23สป
ประเภทโรงงาน c02202

385  หมู่ 1 ซอย บางเมฆขาว
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 3950066 
บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด
ฟอกย้อม ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอ 1096 เครื่องและถักผ้ายืด จำนวนเครื่องถัก 39 เครื่อง
เครื่องจักร 11370 HP
เงินทุน 1079 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.แสงทวีการทอ
3-22(2)-6/24สป
ประเภทโรงงาน c02202

525  หมู่ 14 ซอย บางเมฆขาว
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 3953394 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.แสงทวีการทอ
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอ 180 เครื่อง
เครื่องจักร 1053.25 HP
เงินทุน 60 บาท
คนงาน 5 คน
โรงงานรุ่งกิจการทอ
3-22(2)-6/25สป
ประเภทโรงงาน c02202

86  หมู่ 8 ซอย สุขาภิบาล 15
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางครุ
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 4635228 
นายปรีชา แจ้งยิ้ม
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอ 75 เครื่อง
เครื่องจักร 71.75 HP
เงินทุน 23 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ไทยศิลป์การทอ
3-22(2)-6/26สป
ประเภทโรงงาน c02202

734  หมู่ 3 ซอย ประชา
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 3951137 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ไทยศิลป์การทอ
ฟอกเส้นด้าย ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 58 เครื่อง)
เครื่องจักร 78.52 HP
เงินทุน 13 บาท
คนงาน 5 คน
โรงงานวัฒนาเท็กซ์ไทล์
3-22(2)-6/30สป
ประเภทโรงงาน c02202

67  หมู่ 5 ซอย ไทยอารีย์
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางครุ
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
นางสุนีย์ วาสนาภักดี
ทอผ้า จำนวนเครื่องทอ 48 เครื่อง
เครื่องจักร 43.25 HP
เงินทุน 28 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมฆไหมไทย
3-22(2)-6/32นม
ประเภทโรงงาน c02202

543  หมู่ 10
ถนน วุฒิประไพ 
ต. เมืองปัก
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 441319 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมฆไหมไทย
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวน 55 กี่)
เครื่องจักร 9.5 HP
เงินทุน 43 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท กิจถาวรรัชตไหมไทย จำกัด
3-22(2)-6/33
ประเภทโรงงาน c02202

3262/2 
ถนน สุขุมวิท 
ต. บางนา
อ. บางนา จ. กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 3961847,7452397 
บริษัท กิจถาวรรัชตไหมไทย จำกัด
ทอผ้าไหมด้วยแรงคน (จำนวนเครื่องทอ 40 เครื่อง)
เครื่องจักร 9 HP
เงินทุน 55 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
3-22(2)-6/33นฐ
ประเภทโรงงาน c02202
link
153-154  หมู่ 8 ซอย กังวาล 2
ถนน เพชรเกษม 
ต. อ้อมใหญ่
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73160
บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
ทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอ 200 เครื่อง)
เครื่องจักร 215 HP
เงินทุน 115 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไหมพรมไทยการทอ จำกัด
3-22(2)-6/33สค
ประเภทโรงงาน c02202

46  หมู่ 4

ต. คลองมะเดื่อ
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 471334 
บริษัท ไหมพรมไทยการทอ จำกัด
ทอผ้าขนหนู จำนวนเครื่องทอ 50 เครื่อง
เครื่องจักร 185 HP
เงินทุน 22 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัด
3-22(2)-6/33สป
ประเภทโรงงาน c02202

741  หมู่ 11 ซอย บางเมฆขาว
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2703 8484 
บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด
ทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอ 600 เครื่อง)
เครื่องจักร 1553.8 HP
เงินทุน 340 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท สหเอเซียอีลาสติค จำกัด
3-22(2)-6/34
ประเภทโรงงาน c02202

88 
ถนน บางขุนเทียน 
ต. บางบอน
อ. บางบอน จ. กรุงเทพมหานคร 10150
บริษัท สหเอเซียอีลาสติค จำกัด
ทอแถบยางยืด (จำนวนเครื่องทอ 66 เครื่อง)
เครื่องจักร 279.26 HP
เงินทุน 44 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
3-22(2)-6/34นฐ
ประเภทโรงงาน c02202
link
154/1  หมู่ 8 ซอย กังวาล 2
ถนน เพชรเกษม 
ต. อ้อมใหญ่
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73160
บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอผ้า 240 เครื่อง)
เครื่องจักร 305 HP
เงินทุน 110 บาท
คนงาน 5 คน
รุ่งเศรษฐกิจฟอกย้อม
3-22(2)-6/34สค
ประเภทโรงงาน c02202

90/91  หมู่ 7 ซอย รุ่งเศรษฐกิจ 2
ถนน เศรษฐกิจ 1 
ต. ท่าทราย
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-424471 
นายเพิ่มทวี หล่อวัฒนกิจชัย
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอผ้า 28 เครื่อง)
เครื่องจักร 30 HP
เงินทุน 13 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท รุ่งแสงเท็กซ์ไทล์ จำกัด
3-22(2)-6/34สป
ประเภทโรงงาน c02202

399  หมู่  5 ซอย วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
บริษัท รุ่งแสงเท็กซ์ไทล์ จำกัด
ทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอ 333 เครื่อง)
เครื่องจักร 333 HP
เงินทุน 50 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท หลิว แอนด์ ลี เท็กซ์ไลท์ จำกัด
3-22(2)-6/38
ประเภทโรงงาน c02202

22  ซอย เทอดไท 69

ต. บางหว้า
อ. ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพมหานคร 10160
บริษัท หลิว แอนด์ ลี เท็กซ์ไลท์ จำกัด
ทอแถบยางยืด (จำนวนเครื่องทอแถบ 40 เครื่อง)
เครื่องจักร 78.75 HP
เงินทุน 60 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
3-22(2)-6/48ปจ
ประเภทโรงงาน c02202

88  หมู่ 7 ซอย -
ถนน สุวรรณศร 
ต. บ่อทอง
อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0-2463-1364 
บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
ทอผ้า ฟอก ย้อม และตกแต่งสำเร็จด้ายและสิ่งทอ
เครื่องจักร 13348.07 HP
เงินทุน 310 บาท
คนงาน 5 คน
มหาสวัสดิ์เท็กซ์ไทล์
3-22(2)-6/51สป
ประเภทโรงงาน c02202

350  หมู่ 3 ซอย สุขสวัสดิ์ 76 ซอย 4
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางจาก
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
นายกวี วงษ์แสงไพบูลย์
ทอผ้า
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 64 บาท
คนงาน 5 คน
นางพนิดา ชัยถิรสกุล
3-22(2)-63/15
ประเภทโรงงาน c02202

58/7  หมู่ 5 ซอย สุขสวัสดิ์ 14
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. จอมทอง
อ. จอมทอง จ. กรุงเทพมหานคร 10150
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทอผ้าจงสวัสดิ์
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 106 เครื่อง)
เครื่องจักร 149 HP
เงินทุน 30 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท นิวไทยรุ่งเรืองการทอ จำกัด
3-22(2)-7/15สป
ประเภทโรงงาน c02202

49  หมู่ 5 ซอย ไทยอารีย์
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางครุ
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
บริษัท นิวไทยรุ่งเรืองการทอ จำกัด
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องสทอ 56 เครื่อง และฟอก-ย้อมผ้า
เครื่องจักร 1028.6 HP
เงินทุน 84 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทยอุดมการทอ จำกัด
3-22(2)-7/17สป
ประเภทโรงงาน c02202

195  หมู่ 2 ซอย สุขสวัสดิ์ 76
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางจาก
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
บริษัท ไทยอุดมการทอ จำกัด
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 80 เครื่อง)
เครื่องจักร 1569.48 HP
เงินทุน 170 บาท
คนงาน 5 คน
กาญจน์การทอ
3-22(2)-7/22
ประเภทโรงงาน c02202

540  หมู่ 2 ซอย สุขสวัสดิ์ 28
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางปะกอก
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 4274430 
นายสุทธิศักดิ์ ธิราภรณ์
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 60 เครื่อง)
เครื่องจักร 58.8 HP
เงินทุน 7 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไต้ง้วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3-22(2)-7/23สป
ประเภทโรงงาน c02202

158  หมู่ 4
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. ในคลองบางปลากด
อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 4258832 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไต้ง้วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอ 180 เครื่อง
เครื่องจักร 3012.68 HP
เงินทุน 51 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท กรุงเทพฝ้ายไทย จำกัด
3-22(2)-7/24สป
ประเภทโรงงาน c02202

27  หมู่ 6 ซอย ทอผ้า
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางครุ
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 4626327 
บริษัท กรุงเทพฝ้ายไทย จำกัด
ทอผ้าทุกชนิด
เครื่องจักร 269.56 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
3-22(2)-7/31สค
ประเภทโรงงาน c02202
link
99/2  หมู่ 2
ถนน เศรษฐกิจ 1 
ต. นาดี
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
บริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
ทอผ้ามุ้งและทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอ 240 เครื่อง)
เครื่องจักร 1342.7 HP
เงินทุน 65 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3-22(2)-7/31สป
ประเภทโรงงาน c02202

234  หมู่ 9
ถนน พุทธรักษา 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
บริษัท เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทอผ้า
เครื่องจักร 1110.5 HP
เงินทุน 55 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งง่วนเฮงการทอ
3-22(2)-7/32สป
ประเภทโรงงาน c02202

332  หมู่ 3 ซอย บางเมฆขาว
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งง่วนเฮงการทอ
ทอผ้าจากด้ายย้อมสี จำนวนเครื่องทอ 144 เครื่อง
เครื่องจักร 153 HP
เงินทุน 35 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองมหาชัยเท็กซ์ไทล์
3-22(2)-7/33สค
ประเภทโรงงาน c02202

56  หมู่ 2
ถนน เอกชัย 
ต. คอกกระบือ
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองมหาชัยเท็กซ์ไทล์
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอผา 60 เครื่อง)
เครื่องจักร 76 HP
เงินทุน 20 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แอ็กโก้ทอป้าย จำกัด
3-22(2)-7/34
ประเภทโรงงาน c02202

1047  ซอย หรรษา
ถนน ประชาชื่น 
ต. บางซื่อ
อ. บางซื่อ จ. กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 5875666 
บริษัท แอ็กโก้ทอป้าย จำกัด
ทอแถบตราต่าง ๆ (จำนวนเครื่องทอแถบ 5 เครื่อง)
เครื่องจักร 40.21 HP
เงินทุน 8 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค จำกัด
3-22(2)-7/35สค
ประเภทโรงงาน c02202

153  หมู่ 1 ซอย -
ถนน พระรามที่ 2 
ต. ท่าทราย
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค จำกัด
ทอแถบยางยืด (จำนวนเครื่องทอ 100 เครื่อง)
เครื่องจักร 2665 HP
เงินทุน 191 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ซี.พี.เอส.โปรดักส์ จำกัด
3-22(2)-7/35สป
ประเภทโรงงาน c02202

799  หมู่ 4

ต. แพรกษา
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
บริษัท ซี.พี.เอส.โปรดักส์ จำกัด
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 100 เครื่อง)
เครื่องจักร 155.2 HP
เงินทุน 70 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เจริญสุขการฟอก จำกัด
3-22(2)-7/36สค
ประเภทโรงงาน c02203

359  หมู่ 2
ถนน สุขาภิบาล 1 
ต. อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 02-8101381 
นายวิศาล รัตนารังสรรค์
ซักฟอกเสื้อ กางเกงยีนส์ และเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด
เครื่องจักร 2315.75 HP
เงินทุน 49 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท คัลเลอร์ วิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3-22(2)-7/47สค
ประเภทโรงงาน c02202

90/3  หมู่ 9 ซอย -
ถนน - 
ต. สวนหลวง
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
บริษัท คัลเลอร์ วิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทอผ้า ย้อมเส้นด้าย
เครื่องจักร 1683.74 HP
เงินทุน 60 บาท
คนงาน 5 คน
มหาสวัสดิ์การทอ
3-22(2)-7/51สป
ประเภทโรงงาน c02202

6/7  หมู่ 5 ซอย สุขสวัสดิ์ 74 ซอย 10
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางครุ
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
นายกวี วงษ์แสงไพบูลย์
ทอผ้า
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 35 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ธนโชติ อินเตอร์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3-22(2)-7/54สส
ประเภทโรงงาน c02202

โฉนดเลขที่ 32080 41211  หมู่ 9
ถนน ตะวันจาก 
ต. ลาดใหญ่
อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 75000
บริษัท ธนโชติ อินเตอร์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ทอผ้า
เครื่องจักร 3251.08 HP
เงินทุน 108 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
3-22(2)-8/13
ประเภทโรงงาน c02202

175  หมู่ 9
ถนน วิภาวดีรังสิต 
ต. สีกัน
อ. ดอนเมือง จ. กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 5236276-9 
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกขาว ย้อมสีหรือพิมพ์แต่งสำเร็จ (เครื่องทอผ้า 478 เครื่อง และเครื่องปั่นด้าย 21,400 แกน)
เครื่องจักร 12690.62 HP
เงินทุน 682 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ศรีเมืองไทย (2525) จำกัด
3-22(2)-8/14
ประเภทโรงงาน c02202

159  หมู่ 7 ซอย สุขสวัสดิ์ 54
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. ราษฎร์บูรณะ
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
บริษัท ศรีเมืองไทย (2525) จำกัด
ทอผ้าเทปและสายต่าง ๆ เช่น เครื่องหมายข้าราชการ ได้ปีละ 48 ตัน
เครื่องจักร 318.38 HP
เงินทุน 129 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ฮะเส็งอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
3-22(2)-8/15สป
ประเภทโรงงาน c02202

410  หมู่ 12 ซอย ประชา
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
บริษัท ฮะเส็งอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
ทอผ้าทุกชนิดและฟอกเส้นด้าย
เครื่องจักร 1043.12 HP
เงินทุน 46 บาท
คนงาน 5 คน
ไพโรจน์การทอ
3-22(2)-8/18
ประเภทโรงงาน c02202

114  ซอย อ่อนนุช
ถนน สุขุมวิท 
ต. ลาดกระบัง
อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 3291218 
นายไพโรจน์ ศรีสาริสถ์
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 158 เครื่อง)
เครื่องจักร 433.17 HP
เงินทุน 32 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด
3-22(2)-8/18สป
ประเภทโรงงาน c02202

305  หมู่ 4
ถนน สุขุมวิท 
ต. บางปูใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 3951030 
บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด
ทอผ้า (เครื่องทอ 160 เครื่อง) ปั่นด้าย (จำนวนแกน 10,476 แกน) และฟอกย้อม
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด(มหาชน)
3-22(2)-8/19สป
ประเภทโรงงาน c02202

305  หมู่ 4
ถนน สุขุมวิท 
ต. บางปูใหม่
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 3239020 
บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 8,396 แกน) ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอผ้า 353 เครื่อง) และฟอกย้อม
เครื่องจักร 10971.49 HP
เงินทุน 537 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ศิริคชาภรณ์การทอ จำกัด
3-22(2)-8/21สป
ประเภทโรงงาน c02202

979  หมู่ 12 ซอย ประชา
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 3954101 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมพรการทอ
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 165 เครื่อง)
เครื่องจักร 760 HP
เงินทุน 41 บาท
คนงาน 5 คน
เย่นซิน
3-22(2)-8/23
ประเภทโรงงาน c02202

1/125  หมู่ 5 ซอย ปลั่งอนุสรณ์
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. จอมทอง
อ. จอมทอง จ. กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 4682279 
นายเย่นซิน หล่อสุวรรณ
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 14 เครื่อง)
เครื่องจักร 22 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท สกาย ไฟเบอร์ จำกัด
3-22(2)-8/25
ประเภทโรงงาน c02202

101-103     ซอย เจริญนคร 13
ถนน เจริญนคร 
ต. คลองต้นไทร
อ. คลองสาน จ. กรุงเทพมหานคร 10600
บริษัท สกาย ไฟเบอร์ จำกัด
ทอแถบผ้าและแถบยางยืด
เครื่องจักร 138.5 HP
เงินทุน 24 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อินเตอร์ภรณ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3-22(2)-8/25รบ
ประเภทโรงงาน c02202
link
29-31 
ถนน อุดมศิริ 
ต. หน้าเมือง
อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 337377 
นายวีระ ชวาลีมาภรณ์
ทอผ้า (เครื่องทอ 120 เครื่อง)
เครื่องจักร 322.53 HP
เงินทุน 13 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ศรีเจริญชัยเท็กซ์ไทล์ 2003 จำกัด
3-22(2)-8/26สป
ประเภทโรงงาน c02202

1281  หมู่ 11 ซอย ฟอกหนัง กม.30
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 3953050 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเจริญชัยเท็กซ์ไทล์
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอผ้า 320 เครื่อง
เครื่องจักร 1309.78 HP
เงินทุน 94 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มเท็กซ์ไทล์
3-22(2)-8/33สค
ประเภทโรงงาน c02202

19/1  หมู่ 6
ถนน เศรษฐกิจ 1 
ต. นาดี
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถิตย์การทอ
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 180 เครื่อง)
เครื่องจักร 260.88 HP
เงินทุน 66 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แอลฟ่าเท็กซ์อินดัสตรีส จำกัด
3-22(2)-8/33สป
ประเภทโรงงาน c02202

70  หมู่ 9 ซอย สินฟ้า
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางครุ
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
บริษัท แอลฟ่าเท็กซ์อินดัสตรีส จำกัด
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอผ้า 100 เครื่อง)
เครื่องจักร 359.32 HP
เงินทุน 122 บาท
คนงาน 5 คน
พุทธรักษาการทอ
3-22(2)-8/34
ประเภทโรงงาน c02202

11  หมู่ 2 ซอย สุขสวัสดิ์ 28
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางปะกอก
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
นางสาวกณิการ์ ฐิติไชโย
ทอผ้า ได้ปีละ 180,000 หลา (จำนวนเครื่องทอผ้า 20 เครื่อง)
เครื่องจักร 21 HP
เงินทุน 10 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท สามพราน ซินเธ็ททิค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3-22(2)-8/34นฐ
ประเภทโรงงาน c02202

52  หมู่ 1 ซอย วัดอ้อมใหญ่
ถนน เพชรเกษม 
ต. อ้อมใหญ่
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73160
โทรศัพท์ 4203145 
บริษัท สามพราน ซินเธ็ททิค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 120 เครื่อง)
เครื่องจักร 2215.37 HP
เงินทุน 200 บาท
คนงาน 5 คน
ตั้งประสิทธิ์การทอ
3-22(2)-8/34สป
ประเภทโรงงาน c02202

899  หมู่ 5 ซอย ประชา
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
นายสมชาย ตั้งประสิทธิโชค
ทอผ้ามุ้ง และผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอผ้า 169 เครื่อง)
เครื่องจักร 169 HP
เงินทุน 41 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท วี.ไอ.พี.อุตสาหกรรม จำกัด
3-22(2)-8/35
ประเภทโรงงาน c02202

8  หมู่ 2 ซอย สุขุมวิท 103 (คชเผือก)
ถนน สุขุมวิท 
ต. ดอกไม้
อ. ประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 3742467 
บริษัท วี.ไอ.พี.อุตสาหกรรม จำกัด
ทำเชือกผูกรองเท้า
เครื่องจักร 48.5 HP
เงินทุน 8 บาท
คนงาน 5 คน
กัลยกรการทอ
3-22(2)-8/35สค
ประเภทโรงงาน c02202

89/1  หมู่ 3
ถนน พระรามที่ 2 
ต. นาดี
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
นางสาวณัฐชยา โชคชัยกุล
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 145 เครื่อง)
เครื่องจักร 134.75 HP
เงินทุน 50 บาท
คนงาน 5 คน
ธนากุลเท็กซ์ไทล์
3-22(2)-8/35สป
ประเภทโรงงาน c02202

73/2  หมู่ 3 ซอย สุขสวัสดิ์ 74
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางครุ
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
นางวิภา นิธิธนากุล
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 308 เครื่อง)
เครื่องจักร 1222.3 HP
เงินทุน 37 บาท
คนงาน 5 คน
สหจักรถพ
3-22(2)-8/50
ประเภทโรงงาน c02202

5  ซอย พระรามที่ 2ซอย 54 แยก 4-3

ต. แสมดำ
อ. บางขุนเทียน จ. กรุงเทพมหานคร 10150
นายชุติภัทร์ พิทักษ์สุรชัย
รับจ้างทอริบบิ้นและถักเชือก
เครื่องจักร 52.77 HP
เงินทุน 11 บาท
คนงาน 5 คน
พิพัฒน์การทอ
3-22(2)-8/51
ประเภทโรงงาน c02202

233  หมู่ 2 ซอย สุขสวัสดิ์ 28
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางปะกอก
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-4277206 
นายวิเชียร จงธนพิพัฒน์
ทอผ้าทุกชนิด
เครื่องจักร 87 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัย
3-22(2)-8/53
ประเภทโรงงาน c02202

303  ซอย วัดโพธิ์แมน
ถนน สาธุประดิษฐ์ 
ต. ช่องนนทรี
อ. ยานนาวา จ. กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-2117886 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัย
ทอผ้าดิบ ผ้าขาวม้า ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดหน้าและทอผ้าไหม
เครื่องจักร 130 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบฮั้วล้งการทอ
3-22(2)-9/15นฐ
ประเภทโรงงาน c02202

18/2  หมู่ 2
ถนน เพชรเกษม 
ต. อ้อมใหญ่
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73160
โทรศัพท์ 4201340 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบฮั้วล้งการทอ
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอ 255 เครื่อง
เครื่องจักร 1179.09 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามรุ่งเรืองการทอ
3-22(2)-9/16สป
ประเภทโรงงาน c02202

481  หมู่ 3 ซอย ประชา
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 3911844 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามรุ่งเรืองการทอ
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 206 เครื่อง)
เครื่องจักร 825.72 HP
เงินทุน 80 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท โรงงานทอผ้า ไทยแซหลี จำกัด
3-22(2)-9/17สป
ประเภทโรงงาน c02202

409  หมู่ 12 ซอย ประชา
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
นางพรรณี อรุณศิริโชค
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 82 เครื่อง)
เครื่องจักร 839.6 HP
เงินทุน 18 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่อนนุชการทอ
3-22(2)-9/18
ประเภทโรงงาน c02202

163  หมู่ 7 ซอย อ่อนนุช
ถนน สุขุมวิท 
ต. ลาดกระบัง
อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 3288252 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่อนนุชการทอ
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 80 เครื่อง)
เครื่องจักร 103 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นเฮงหลีการทอ
3-22(2)-9/21สป
ประเภทโรงงาน c02202

409  หมู่ 14 ซอย บางเมฆขาว
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 3870095 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นเฮงหลีการทอ
ทอผ้าและฟอกย้อม จำนวนเครื่องทอ 150 เครื่อง
เครื่องจักร 4653.36 HP
เงินทุน 53 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพบูลย์การทอ
3-22(2)-9/22สป
ประเภทโรงงาน c02202

42/1  หมู่ 2 ซอย สุขาภิบาล 1
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางครุ
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 4625625 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพบูลย์การทอ
ทอผ้า จำนวนเครื่องทอผ้า 172 เครื่อง
เครื่องจักร 222 HP
เงินทุน 22 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพรการทอ
3-22(2)-9/23สป
ประเภทโรงงาน c02202
link
157  หมู่ 4
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. ในคลองบางปลากด
อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพรการทอ
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอ 136 เครื่อง
เครื่องจักร 533 HP
เงินทุน 71 บาท
คนงาน 5 คน
วงศ์ทวีการทอ
3-22(2)-9/30สป
ประเภทโรงงาน c02202

22  หมู่ 9 ซอย สินฟ้า
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางครุ
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
บริษัท ทวีศักดิ์ การทอ จำกัด
ทอผ้าทุกชนิด
เครื่องจักร 46 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนิยมการทอ
3-22(2)-9/31สป
ประเภทโรงงาน c02202

998  หมู่ 12 ซอย ประชา
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 3954101 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนิยมการทอ
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอผ้า 80 เครื่อง
เครื่องจักร 92 HP
เงินทุน 10 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทยเอ้กเซลแคนแวส จำกัด
3-22(2)-9/33นฐ
ประเภทโรงงาน c02202

89  หมู่ 9
ถนน พุทธมณฑลสาย 5 
ต. ไร่ขิง
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210
บริษัท ขจรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ทอผ้าจากด้ายย้อมสี (จำนวนเครื่องทอ 128 เครื่อง)
เครื่องจักร 116 HP
เงินทุน 25 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด
3-22(2)-9/33สค
ประเภทโรงงาน c02202

228  หมู่ 2 ซอย สุขาภิบาล 1
ถนน เศรษฐกิจ 
ต. อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
นายวีเซ็น จารุศรีวรกุล
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 154 เครื่อง)
เครื่องจักร 213.69 HP
เงินทุน 59 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเจริญชัยเท็กซ์ไทล์
3-22(2)-9/33สป
ประเภทโรงงาน c02202

1281  หมู่ 11 ซอย ฟอกหนัง กม.30
ถนน สุขุมวิท 
ต. ท้ายบ้าน
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเจริญชัยเท็กซ์ไทล์
ทอผ้าทุกชนิด จำนวนเครื่องทอผ้า 173 เครื่อง
เครื่องจักร 173 HP
เงินทุน 28 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทยทาเฟตตาเท็กซ์ไทล์ จำกัด
3-22(2)-9/34สป
ประเภทโรงงาน c02202

58  หมู่ 10 ซอย วัดศรีวารีน้อย
ถนน บางนา-ตราด (กม.18) 
ต. บางโฉลง
อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
บริษัท ไทยทาเฟตตาเท็กซ์ไทล์ จำกัด
ทอผ้าทัฟตา จำนวนเครื่องทอผ้า 240 เครื่อง
เครื่องจักร 4064.2 HP
เงินทุน 193 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ธนพิพัฒน์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3-22(2)-9/35สค
ประเภทโรงงาน c02202

22/2  หมู่ 4
ถนน พระรามที่ 2 
ต. นาดี
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
บริษัท ธนพิพัฒน์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 120 เครื่อง)
เครื่องจักร 176 HP
เงินทุน 50 บาท
คนงาน 5 คน
จิ้นเฮงการทอ
3-22(2)-9/50
ประเภทโรงงาน c02202

1/118  หมู่ 5 ซอย สุขสวัสดิ์ 2
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. จอมทอง
อ. จอมทอง จ. กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02-4687502 
นายสมชาย เจนวาณิชย์กุลชัย
ทอผ้าทุกชนิด
เครื่องจักร 45 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
ณะรุ่งเรือง
3-22(2)-9/53
ประเภทโรงงาน c02202

17/11  หมู่ 4 ซอย สุขสวัสดิ์ 14
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. จอมทอง
อ. จอมทอง จ. กรุงเทพมหานคร 10150
นางสาวปองสุข คงสินศักดิ์ชัย
ทอผ้า(จำนวนเครื่องทอ 15 เครื่อง)
เครื่องจักร 25 HP
เงินทุน 6 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งกี่ล้ง
3-22(2)-93/15
ประเภทโรงงาน c02202

177  หมู่ 8 ซอย สุขสวัสดิ์ 20
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางปะกอก
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งกี่ล้ง
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 55 เครื่อง)
เครื่องจักร 69.72 HP
เงินทุน 14 บาท
คนงาน 5 คน
เลิศพลาสติก
3-22(2)-98/15
ประเภทโรงงาน c02202

19  หมู่ 0 ซอย สุขสวัสดิ์ 3
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางปะกอก
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 4681314 
นางวราภรณ์ เลิศลีลากิจจา
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 46 เครื่อง)
เครื่องจักร 96.8 HP
เงินทุน 30 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด
3-22(3)-1/13สค
ประเภทโรงงาน c02203

37  หมู่ 1
ถนน เศรษฐกิจ 1 
ต. สวนหลวง
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 4201138 
บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด
ฟอกขาว ย้อมสีพิมพ์หรือตกแต่งผ้าและด้าย
เครื่องจักร 10865.88 HP
เงินทุน 163 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท สหไทยซินเทติกไฟเบอร์ จำกัด
3-22(3)-1/15นบ
ประเภทโรงงาน c02203

33/2  หมู่ 5 ซอย วัดสลักเหนือ
ถนน ติวานนท์ 
ต. บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
บริษัท สหไทยซินเทติกไฟเบอร์ จำกัด
ทอผ้า ถักผ้าและฟอกย้อมแต่งสำเร็จ
เครื่องจักร 7842.8 HP
เงินทุน 231 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป จำกัด
3-22(3)-1/17
ประเภทโรงงาน c02203

159  ซอย โรงงาน
ถนน ศรีนครินทร์ 
ต. หัวหมาก
อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 3740189 
บริษัท เครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป จำกัด
ฟอกย้อมผ้า ได้ปีละ 738.5 ตัน
เครื่องจักร 17383.74 HP
เงินทุน 151 บาท
คนงาน 5 คน
โรงย้อมหงษ์ทอง
3-22(3)-1/17ชม
ประเภทโรงงาน c02203

123  หมู่ 1

ต. ท่าศาลา
อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000
นายสมศักดิ์ ศิริปัญญวัฒน์
ย้อมด้าย
เครื่องจักร 2 HP
เงินทุน 13 บาท
คนงาน 5 คน
ไทยส่งเสริม
3-22(3)-1/19
ประเภทโรงงาน c02203

6  ซอย สุขสวัสดิ์ 26 แยก 5

ต. บางปะกอก
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 4681063 
บริษัท ไทยส่งเสริมวิสาหกิจ จำกัด
ย้อมผ้า ได้ปีละ 5,000,000 หลา
เครื่องจักร 1995 HP
เงินทุน 25 บาท
คนงาน 5 คน
โชคชัยการย้อม
3-22(3)-1/19นฐ
ประเภทโรงงาน c02203

1/5  หมู่ 2 ซอย วัดไร่ขิง
ถนน ไร่ขิงทรงคะนอง 
ต. ไร่ขิง
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210
นางวิยะดา วีระพงศ์เศรษฐ์
ย้อมผ้า ทอผ้าทุกชนิด
เครื่องจักร 1334.5 HP
เงินทุน 17 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3-22(3)-1/19สค
ประเภทโรงงาน c02203
link
134  หมู่ 6
ถนน เศรษฐกิจ 1 
ต. อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 4201516 
บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ย้อมผ้า พิมพ์ผ้า และตกแต่งผ้า
เครื่องจักร 21598.9 HP
เงินทุน 152 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยการย้อม
3-22(3)-1/20
ประเภทโรงงาน c02203

82  ซอย ริมคลองมอญ
ถนน จรัญสนิทวงศ์ 
ต. บ้านช่างหล่อ
อ. บางกอกน้อย จ. กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 4111171 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยการย้อม
ย้อมผ้าและด้าย ได้ปีละ 150 ตัน
เครื่องจักร 176.06 HP
เงินทุน 25 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท จิบฮั่วเชียงจั่น จำกัด
3-22(3)-1/20นฐ
ประเภทโรงงาน c02203

2/2  หมู่ 2
ถนน วัดไร่ขิง 
ต. บางกระทึก
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 321074 
บริษัท จิบฮั่วเชียงจั่น จำกัด
ย้อมผ้า ซัก อบผ้า
เครื่องจักร 5585.62 HP
เงินทุน 83 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แฟนซีอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
3-22(3)-1/20สป
ประเภทโรงงาน c02203

325  หมู่ 3 ซอย กลับเจริญ 1
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางจาก
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
บริษัท แฟนซีอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
ฟอกย้อมผ้า พิมพ์ผ้า
เครื่องจักร 4847 HP
เงินทุน 90 บาท
คนงาน 5 คน
โรงงานย้อมผ้าไทยฟ้า
3-22(3)-1/21สป
ประเภทโรงงาน c02203

39  หมู่ 4
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางจาก
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
บริษัท ไทยฟ้า ฟอกย้อม จำกัด
ย้อมผ้า ได้ปีละ 936,000 หลา
เครื่องจักร 625 HP
เงินทุน 23 บาท
คนงาน 5 คน
สายวิวัฒน์อุตสาหกรรม
3-22(3)-1/22
ประเภทโรงงาน c02203

75 
ถนน ท่าข้าม 
ต. แสมดำ
อ. บางขุนเทียน จ. กรุงเทพมหานคร 10150
นายเครื่อง สายวิวัฒน์
ย้อมสีเส้นด้ายและผ้ายืด
เครื่องจักร 14139.46 HP
เงินทุน 515 บาท
คนงาน 5 คน
โรงย้อมฮกแซ
3-22(3)-1/22ชม
ประเภทโรงงาน c02203

33/4  หมู่ 3
ถนน สาธารณะ 
ต. ป่าแดด
อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000
นายศักดิ์ชัย คูวุฒยากร
ย้อมผ้า
เครื่องจักร 16.75 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
นายสันติ ตันติไชยบริบูรณ์
3-22(3)-1/22ลป
ประเภทโรงงาน c02203

38-40 
ถนน ประสานไมตรี 
ต. สบตุ๋ย
อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 217603 
นายอนันต์ ตันติไชยบริบูรณ์
ย้อมผ้าสำหรับใช้ตัดเสื้อม่อฮ่อม
เครื่องจักร 32.5 HP
เงินทุน 6 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทยเจริญฟอกย้อมพิมพ์ผ้า (ประเทศไทย) จำกัด
3-22(3)-1/22สค
ประเภทโรงงาน c02203

25/1  หมู่ 6
ถนน สายบางปลา 
ต. นาดี
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
บริษัท ไทยเจริญฟอกย้อมพิมพ์ผ้า (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า
เครื่องจักร 5006.34 HP
เงินทุน 6 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท บางกอกเท็กซ์ไทล์ อินดัสทรี จำกัด
3-22(3)-1/22สป
ประเภทโรงงาน c02203

172  หมู่ 8 ซอย สุขาภิบาล 15
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางครุ
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 4635320 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกการรีด
รีดผ้าและตบแต่งผ้า ได้ 250,000 หลาต่อปี
เครื่องจักร 3407.47 HP
เงินทุน 48 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด
3-22(3)-1/23
ประเภทโรงงาน c02203

174  ซอย -
ถนน ลาดพร้าว 
ต. สามเสนนอก
อ. ห้วยขวาง จ. กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 5140511 
บริษัท ยูเนี่ยนไหมพรม จำกัด
ทำเส้นด้ายไหมพรม (จำนวนแกนปั่นด้าย 5,152 แกน)
เครื่องจักร 2569.81 HP
เงินทุน 103 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันบาติด
3-22(3)-1/23นฐ
ประเภทโรงงาน c02203

1/6  หมู่ 2
ถนน บางเตย-ไร่ขิง 
ต. ไร่ขิง
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันบาติค
พิมพ์ ย้อม เขียนลวดลายเสื้อสำเร็จรูป
เครื่องจักร 15.3 HP
เงินทุน 25 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่วสัมฤทธิ์
3-22(3)-1/24สค
ประเภทโรงงาน c02203

294/4 
ถนน สุคนธวิท 
ต. ตลาดกระทุ่มแบน
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 471677 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่วสัมฤทธิ์
ฟอก ย้อม พิมพ์ผ้า และเรซิ่นฟินนิชิ่ง
เครื่องจักร 22047 HP
เงินทุน 35 บาท
คนงาน 5 คน
เอื้อเซ่งเซียง
3-22(3)-1/26ขก
ประเภทโรงงาน c02203

5/10  หมู่ 6
ถนน มิตรภาพ 
ต. ท่าพระ
อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ 225912 
นายยงยุทธ อนุพงศ์ไพบูลย์
ย้อมด้าย
เครื่องจักร 1443.07 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ตะวันการฟอก จำกัด
3-22(3)-1/28นฐ
ประเภทโรงงาน c02203

41/1  หมู่ 5
ถนน เพชรเกษม 
ต. ไร่ขิง
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 4201226 
นายไพศาล อุดมแก้วกาญจนา
ฟอกย้อมผ้า
เครื่องจักร 2877.78 HP
เงินทุน 31 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ธนาวิน จำกัด
3-22(3)-1/28สป
ประเภทโรงงาน c02203

71  หมู่ 6 ซอย กลับเจริญ 1
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางจาก
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีไทย
ยีดผ้าและตกแต่งผ้า
เครื่องจักร 390.72 HP
เงินทุน 35 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แอล.วี.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด
3-22(3)-1/30นฐ
ประเภทโรงงาน c02203

149/1  หมู่ 2 ซอย -
ถนน เพชรเกษม 
ต. คลองใหม่
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 311592 
บริษัท ลีวิวัฒน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
ฟอก ย้อมผ้าและด้าย
เครื่องจักร 8781.8 HP
เงินทุน 200 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แอลฟ่า โปรเซสซิ่ง จำกัด
3-22(3)-1/30สป
ประเภทโรงงาน c02203

329  หมู่ 1 ซอย ประสมศรี
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. ปากคลองบางปลากด
อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
บริษัท แอลฟ่า โปรเซสซิ่ง จำกัด
ฟอก-ย้อมและพิมพ์ผ้า,ฟอก-ย้อม และพิมพ์ควบเส้นด้าย
เครื่องจักร 8470.91 HP
เงินทุน 280 บาท
คนงาน 5 คน