ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ โรงงานสิ่งทอ
Search
ประเภท โรงงานสิ่งทอทั้งหมด สำรวจข้อมูล
ประเภทโรงงาน
ชื่อโรงงาน
ผู้ประกอบการ
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
Total 5369 Record : 54 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>
ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์ ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการ
ช. สากลยุทธ์
1-22(1)-1/12
ประเภทโรงงาน c02201

34/1  หมู่ 6 ซอย อ่อนนุช
ถนน สุขุมวิท 
ต. ประเวศ
อ. ประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 3213513 
นางใน้ รอดทอง
สางเศษผ้าให้เป็นปุย
เครื่องจักร 7.5 HP
เงินทุน 8 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แพนซิลค์ จำกัด
1-22(1)-1/32นม
ประเภทโรงงาน c02201

106  หมู่ 11
ถนน สืบศิริ 
ต. เมืองปัก
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 441153 
บริษัท แพนซิลค์ จำกัด
ตีเกลียวเส้นไหมด้วยเครื่องจักร
เครื่องจักร 18.07 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
โรงงานชีวินไหมไทย
1-22(1)-1/35นม
ประเภทโรงงาน c02201

51  หมู่ 8 ซอย บ้านวังดู่

ต. เมืองปัก
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 441902 
นางปรียาภรณ์ จิระเฉลิมกิจ
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 20 เครื่อง)
เครื่องจักร 2.66 HP
เงินทุน 25 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แอนนาอุตสาหกรรม (1988) จำกัด
1-22(1)-11/34สค
ประเภทโรงงาน c02201

159  หมู่ 9 ซอย ว.ป.อ.11 พิเศษ
ถนน เศรษฐกิจ 1 
ต. สวนหลวง
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
บริษัท แอนนาอุตสาหกรรม (1988) จำกัด
กรอด้ายหลอด
เครื่องจักร 19.66 HP
เงินทุน 35 บาท
คนงาน 5 คน
ไทยด้ายหลอด
1-22(1)-2/14
ประเภทโรงงาน c02201

341  หมู่ 9 ซอย สมบูรณ์ทรัพย์
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางปะกอก
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
นายเกรียงไกร เดชะวงศ์วิเศษ
กรอด้ายหลอด
เครื่องจักร 10.5 HP
เงินทุน 4 บาท
คนงาน 5 คน
บุญส่งกรอด้าย
1-22(1)-2/25
ประเภทโรงงาน c02201

292/7-12  ซอย สุขสวัสดิ์ 1
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางปะกอก
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
นายบุญส่ง ลอรัชวี
กรอด้ายหลอด
เครื่องจักร 18.5 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(1)-2/31
ประเภทโรงงาน c02201

835/1  ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 21
ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน 
ต. บุคคโล
อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 4385458 
นางมยุรี ปลื้มหทัยกิจ
กรอด้าย
เครื่องจักร 9 HP
เงินทุน 5 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอฟ ซี เทค จำกัด
1-22(1)-2/39
ประเภทโรงงาน c02201

4/55-56  ซอย วัจนะ
ถนน รัตนกวี 
ต. บางขุนเทียน
อ. จอมทอง จ. กรุงเทพมหานคร 10150
บริษัท เอฟ ซี เทค จำกัด
กรอด้าย
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 6 บาท
คนงาน 5 คน
ธนาวดี
1-22(1)-6/12
ประเภทโรงงาน c02201

37-39  ซอย สี่แยกวัดดวงแข
ถนน จารุเมือง 
ต. รองเมือง
อ. ปทุมวัน จ. กรุงเทพมหานคร 10330
นางธนาวดี สัตยพานิชกุล
กรอด้ายหลอด (จำนวนเครื่องกรอ 3 เครื่อง)
เครื่องจักร 8.5 HP
เงินทุน 3 บาท
คนงาน 5 คน
โอมซิลค์
1-22(1)-6/34
ประเภทโรงงาน c02201

45  หมู่ 15 ซอย เทพทวี
ถนน สุขุมวิท 103 
ต. ประเวศ
อ. ประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร 10250
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมซิลค์
สาวไหม
เครื่องจักร 1.5 HP
เงินทุน 11 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินประเสริฐใช่เฮง
1-22(1)-7/16
ประเภทโรงงาน c02201

2/185 
ถนน แจ้งวัฒนะ 
ต. ทุ่งสองห้อง
อ. หลักสี่ จ. กรุงเทพมหานคร 10210
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินประเสริฐใช่เฮง
ทำด้ายหลอด และด้ายกลุ่ม
เครื่องจักร 15.64 HP
เงินทุน 1 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท จุนประทีป จำกัด
1-22(1)-7/22
ประเภทโรงงาน c02201

612/18 
ถนน จรัญสนิทวงศ์ 
ต. บางยี่ขัน
อ. บางพลัด จ. กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 2828296 
บริษัท จุนประทีป จำกัด
กรอไหมพรม
เครื่องจักร 17 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(1)-7/24
ประเภทโรงงาน c02201

699 
ถนน พระรามที่6 
ต. ถนนเพชรบุรี
อ. ราชเทวี จ. กรุงเทพมหานคร 10400
นายสมพงษ์ รุจิขจร
สางไหมและกรอไหม
เครื่องจักร 3 HP
เงินทุน 3 บาท
คนงาน 5 คน
ฮั่วเส็ง
1-22(2)-1/24
ประเภทโรงงาน c02202

84  ซอย สว่าง 5
ถนน พระรามที่ 4 
ต. มหาพฤฒาราม
อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 2340692 
นายสมชัย แซ่ตั๊ง
ทำไส้ตะเกียง
เครื่องจักร 5.5 HP
เงินทุน 3 บาท
คนงาน 5 คน
แจ๊คไหมไทย
1-22(2)-1/27ชม
ประเภทโรงงาน c02202

11  หมู่ 7

ต. ร้องวัวแดง
อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130
นายสมพงษ์ แจ้งใจกุล
ทอผ้าไหมด้วยแรงคน จำนวนกี่ทอผ้า 12
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 8 บาท
คนงาน 5 คน
ปรีดาไหมไทย
1-22(2)-1/28
ประเภทโรงงาน c02202

259/2  ซอย สุขดี
ถนน พัฒนาการ 
ต. คลองตัน
อ. คลองเตย จ. กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 3144237 
นางปรีดา สะละหมัด
ทอผ้าไหมด้วยแรงคน) จำนวนกี่กระตุก 14 กี่
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-1/32นม
ประเภทโรงงาน c02202

147  หมู่ 7

ต. เมืองปัก
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นางทองปน พลอยประเสริฐ
ทอผ้าไหมด้วยแรงคน จำนวนเครื่องทอแบบกี่กระตุก 16 กี่
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 17 บาท
คนงาน 5 คน
สยามซิลค์
1-22(2)-1/34สร
ประเภทโรงงาน c02202

5  หมู่ 3 ซอย บ้านโชค

ต. เขวาสินรินทร์
อ. เขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000
นายไสว จินดาศรี
ทอผ้าไหม ด้วยเครื่องทอกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 11 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 23 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-10/34นม
ประเภทโรงงาน c02202

196  หมู่ 2 ซอย บ้านธงชัย
ถนน อินทวัฒน์ 
ต. เมืองปัก
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นายเต็ม เฉียงจะโปะ
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 14 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 18 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-11/34นม
ประเภทโรงงาน c02202

6/2  หมู่ 2 ซอย บ้านธงชัย

ต. เมืองปัก
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นายจุล ชาญธงชัย
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 11 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 13 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-12/32นม
ประเภทโรงงาน c02202

92/1  หมู่ 7 ซอย บ้านหัน

ต. ตะคุ
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นางคำสัย ตามเมืองปัก
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก จำนวน 14 เครื่อง
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-13/33นม
ประเภทโรงงาน c02202

92  หมู่ 7 ซอย บ้านหัน

ต. ตะคุ
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นางแสงจันทร์ รุมพล
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก จำนวน 14 เครื่อง
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-14/33นม
ประเภทโรงงาน c02202

105  หมู่ 2 ซอย บ้านดอนสาร

ต. ตะคุ
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นางบังอร เปตะคุ
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 10 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
นวลจันทร์ไหมไทย
1-22(2)-14/34นม
ประเภทโรงงาน c02202

111  หมู่ 2 ซอย บ้านธงชัย

ต. เมืองปัก
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นายพิทักษ์ ทองวิภา
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 12 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 14 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทยผลิต (อุตสาหกรรม) จำกัด
1-22(2)-15/26
ประเภทโรงงาน c02202

683/2  หมู่ 8 ซอย สุขสวัสดิ์ 20
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางปะกอก
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
บริษัท ไทยผลิต (อุตสาหกรรม) จำกัด
ทอผ้าแถบและปักเครื่องหมายบนผ้า (จำนวนเครื่องทอผ้าแถบ 6 เครื่อง)
เครื่องจักร 4.64 HP
เงินทุน 10 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-16/33นม
ประเภทโรงงาน c02202

104  หมู่ 2 ซอย บ้านคอนสาร

ต. ตะคุ
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นางสมชิด สวัสดี
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก จำนวนเครื่องทอ 10 กี่
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ท.ชินวัตรไหมไทย (ประเทศไทย) จำกัด
1-22(2)-17/22
ประเภทโรงงาน c02202
link
138  ซอย สุขุมวิท 23
ถนน สุขุมวิท 
ต. คลองเตย
อ. คลองเตย จ. กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 3913813 
บริษัท ท.ชินวัตรไหมไทย (ประเทศไทย) จำกัด
ทอผ้าด้วยกี่กระตุก (จำนวน 16 กี่)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-17/33นม
ประเภทโรงงาน c02202

173/1  หมู่ 7 ซอย บ้านหัน

ต. ตะคุ
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นางบัญญัติ อุดมตะคุ
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก จำนวนเครื่องทอ 11 กี่
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-18/33นม
ประเภทโรงงาน c02202

220  หมู่ 7 ซอย บ้านหัน

ต. ตะคุ
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นายทองสุข สนตะคุ
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวน 13 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 14 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-20/33นม
ประเภทโรงงาน c02202

139  หมู่ 2 ซอย บ้านดอนสาร

ต. ตะคุ
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นางทองชุบ ตริตรอง
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวน 10 กี่)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
สมสมัยไหมไทย
1-22(2)-21/33นม
ประเภทโรงงาน c02202

484/1  หมู่ 12 ซอย บ้านธงชัย
ถนน สืบศิริ(ใน) 
ต. เมืองปัก
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 441526 
นายประเสริฐ มีสวัสดิ์
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 10 เครื่อง)
เครื่องจักร 0.25 HP
เงินทุน 14 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-23/33นม
ประเภทโรงงาน c02202

103  หมู่ 2 ซอย บ้านดอนสาร
ถนน ธีรญาณมุนี 
ต. ตะคุ
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นางทองมาก นามตะคุ
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 10 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 13 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-24/33นม
ประเภทโรงงาน c02202

25  หมู่ 3 ซอย บ้านแดง

ต. ตะคุ
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นายประมวล มาใส
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวน 10 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 13 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-26/33นม
ประเภทโรงงาน c02202

65  หมู่ 1 ซอย บ้านตะคุ

ต. ตะคุ
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นายสวัสดิ์ จาระนัย
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 10 กี่)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 13 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อุตสาหกรรมพรม เทียนสิน จำกัด
1-22(2)-3/26
ประเภทโรงงาน c02202

86/60  ซอย จันทร์ประสงค์
ถนน สุขุมวิท 77 
ต. สวนหลวง
อ. สวนหลวง จ. กรุงเทพมหานคร 10250
บริษัท อุตสาหกรรมพรม เทียนสิน จำกัด
ทอพรม (จำนวนเครื่องทอ 1 เครื่อง)
เครื่องจักร 2 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-4/34นม
ประเภทโรงงาน c02202

178  หมู่ 2 ซอย บ้านธงชัย

ต. เมืองปัก
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 441564 
นายบุญเลิศ แก้ววิเศษ
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 11 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ดี แอนด์ เอ เถกิงกิจ จำกัด
1-22(2)-5/32
ประเภทโรงงาน c02202

126  ซอย สันติภาพ
ถนน ทรัพย์ 
ต. สี่พระยา
อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
บริษัท ดี แอนด์ เอ เถกิงกิจ จำกัด
ทอผ้าไหมด้ายแรงคน จำนวนเครื่องทอ 19 เครื่อง
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-5/34นม
ประเภทโรงงาน c02202

78  หมู่ 2 ซอย บ้านธงชัย
ถนน อินทวัฒน์ 
ต. เมืองปัก
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 441559 
นางทองย้อย อินทวัฒน์วงษา
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 13 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-7/34นม
ประเภทโรงงาน c02202

138  หมู่ 2 ซอย บ้านธงชัย
ถนน อินทวัฒน์ ซอย 6 
ต. เมืองปัก
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นางสาวนิ่มนวล ปิยัสพันธ์เทพ
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 11 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 14 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-9/22
ประเภทโรงงาน c02202

298-302  ซอย แสนสบาย
ถนน พระรามที่ 4 
ต. พระโขนง
อ. คลองเตย จ. กรุงเทพมหานคร 10110
นายประหยัด ตันเจริญ
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวนเครื่องทอ 10 เครื่อง)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-22(2)-9/33นม
ประเภทโรงงาน c02202

173  หมู่ 7 ซอย บ้านหัน

ต. ตะคุ
อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150
นางวิไล วิชิต
ทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก (จำนวน 15 กี่)
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 16 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานศรีเจริญ
1-23(1)-1/13
ประเภทโรงงาน c02301

754  ซอย เพชรเกษม 4
ถนน เพชรเกษม 
ต. วัดท่าพระ
อ. บางกอกใหญ่ จ. กรุงเทพมหานคร 10600
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานศรีเจริญ
ตัดเย็บผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดรถยนต์
เครื่องจักร 9 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
ย่งชุ้น
1-23(1)-1/18
ประเภทโรงงาน c02301

51/1  ซอย เพชรพลอย
ถนน สี่พระยา 
ต. สี่พระยา
อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 2344008 
นายโอภาส สายสุศิลป์
ทอไส้ตะเกียง และสายพานปั่นด้าย สายนกหวีด
เครื่องจักร 5 HP
เงินทุน 7 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม(1971) จำกัด
1-23(1)-1/27ปน
ประเภทโรงงาน c02301

49 
ถนน สฤทธิ์ 
ต. สะบารัง
อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 349650 
บริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด
ทำที่นอน
เครื่องจักร 5.03 HP
เงินทุน 6 บาท
คนงาน 5 คน
บุญนำโชคทวีพาณิชย์
1-23(1)-1/29
ประเภทโรงงาน c02301

9/40  หมู่ 1 ซอย วัดสะแกงาม
ถนน พระรามที่ 2 
ต. แสมดำ
อ. บางขุนเทียน จ. กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 4153479 
นางอารีย์ อุส่าพาณิชย์
ทำสายเข็มขัด สายกระเป๋า สายร่มชูชีพ (เครื่องถักสายแถบ จำนวน 11 เครื่อง, เครื่องทอสายร่มชูชีพ จำนวน 2 เครื่อง)
เครื่องจักร 23.5 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท กวาตชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1-23(1)-1/38
ประเภทโรงงาน c02301

358  ซอย แสนสบาย
ถนน พระรามที่ 4 
ต. คลองเตย
อ. คลองเตย จ. กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัท กวาตชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ตัดเย็บชิ้นส่วนเก้าอี้จากผ้า
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท สยามเบสท์บาย จำกัด
1-23(1)-1/45
ประเภทโรงงาน c02301

24/7  ซอย นาคนิวาส

ต. ลาดพร้าว
อ. ลาดพร้าว จ. กรุงเทพมหานคร 10230
บริษัท สยามเบสท์บาย จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากผ้า เช่น ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของตุ๊กตา ปลอกหมอนและเครืองนุ่งห่ม
เครื่องจักร 2.81 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อีซี่ แครี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1-23(1)-1/47
ประเภทโรงงาน c02301

75/87 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 33  ซอย สุขุมวิท 19
ถนน สุขุมวิท 
ต. คลองเตยเหนือ
อ. วัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 661 7771-3 
บริษัท อีซี่ แครี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผลิตผ้าปูโต๊ะ กระเป๋า ทุกชนิด ที่ติดผมจากผ้า และเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เครื่องจักร 5.17 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-23(1)-1/48
ประเภทโรงงาน c02301

26/82  หมู่ 9

ต. ท่าแร้ง
อ. บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร 10220
นายจันทร์ ศรีแก้ว
ตัดเย็บผลิตภัณฑ์เบาะนวมจากหนังเทียมและผ้า
เครื่องจักร 18.25 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานกิมเชียง
1-23(1)-2/15
ประเภทโรงงาน c02301

264/17-19  ซอย อู่พระจันทร์เก่า
ถนน จารุเมือง 
ต. รองเมือง
อ. ปทุมวัน จ. กรุงเทพมหานคร 10330
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานกิมเชียง
ทำมุ้งชนิดครอบ และตะแกรงลวด
เครื่องจักร 3 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโทน
1-23(1)-2/18
ประเภทโรงงาน c02301

549/4-5-6 
ถนน สาธุประดิษฐ์ 
ต. ช่องนนทรี
อ. ยานนาวา จ. กรุงเทพมหานคร 10120
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีโทน
ทำผ้าประแป้ง (พัฟ)
เครื่องจักร 4 HP
เงินทุน 11 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์มสตรองอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
1-23(1)-2/30
ประเภทโรงงาน c02301

89/83-84  หมู่ 10 ซอย ตลาดใหม่บางซื่อ
ถนน เตชะวนิช 
ต. บางซื่อ
อ. บางซื่อ จ. กรุงเทพมหานคร 10800
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์มสตรองอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
ตัดเย็บกระเป๋าผ้าทุกชนิด
เครื่องจักร 6.76 HP
เงินทุน 20 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ซีนีเมกซ์ จำกัด
1-23(1)-2/31
ประเภทโรงงาน c02301

185-189  ซอย แสงทิพย์
ถนน พระโขนง-คลองตัน 
ต. พระโขนง
อ. คลองเตย จ. กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัท ซีนีเมกซ์ จำกัด
ผลิตเส้นยางอีลาสติก
เครื่องจักร 8 HP
เงินทุน 6 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท โอเรียลเต็ล แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด
1-23(1)-2/35
ประเภทโรงงาน c02301

32  หมู่ 6
ถนน พระรามที่ 2 
ต. บางมด
อ. ทุ่งครุ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
บริษัท โอเรียลเต็ล แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด
ทำที่นอน
เครื่องจักร 7.55 HP
เงินทุน 19 บาท
คนงาน 5 คน
ที่นอนยิ่งเจริญ
1-23(1)-3/28
ประเภทโรงงาน c02301

1/8-12  หมู่ 7
ถนน พระรามที่ 2 
ต. บางมด
อ. ทุ่งครุ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 4691404 
นายสุรินทร์ เจริญเพียรเลิศ
ผลิตที่นอนฟองน้ำและที่นอนนุ่น
เครื่องจักร 7.3 HP
เงินทุน 10 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท คาแซนดร้า จำกัด
1-23(1)-3/48
ประเภทโรงงาน c02301

49/11 
ถนน รามคำแหง 
ต. มีนบุรี
อ. มีนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 10510
บริษัท คาแซนดร้า จำกัด
ทำผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอนและผ้าแขวนผนัง
เครื่องจักร 3.19 HP
เงินทุน 11 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ห้างที่นอนเพชรบุรี จำกัด
1-23(1)-4/27
ประเภทโรงงาน c02301

157/35-36 
ถนน เพชรบุรี 
ต. ทุ่งพญาไท
อ. ราชเทวี จ. กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท ห้างที่นอนเพชรบุรี จำกัด
ทำที่นอน หมอน และมุ้ง
เครื่องจักร 2.26 HP
เงินทุน 11 บาท
คนงาน 5 คน
ที่นอนรุ่งโรจน์
1-23(1)-4/28
ประเภทโรงงาน c02301

42/29  ซอย อินทามระ 1
ถนน สุทธิสารวินิจฉัย 
ต. สามเสนใน
อ. พญาไท จ. กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 2790409 
นายวัฒนา จิวจินดา
ตัดเย็บปลอกที่นอนและปลอกหมอน
เครื่องจักร 2.41 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท มาซูซีต้าเจมส์(ประเทศไทย) จำกัด
1-23(1)-5/23
ประเภทโรงงาน c02301

45/1 
ถนน เอกชัย 
ต. บางบอน
อ. บางบอน จ. กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 4152934 
บริษัท มาซูซีต้าเจมส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทำที่นอนฟองน้ำเสริมสปริง
เครื่องจักร 20.5 HP
เงินทุน 6 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ซี.เอส.เบดดิ้ง จำกัด
1-23(1)-7/34
ประเภทโรงงาน c02301

33/17  หมู่ 3 ซอย สุขุมวิท 105
ถนน สุขุมวิท 
ต. บางนา
อ. บางนา จ. กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 3991154 
บริษัท ซี.เอส.เบดดิ้ง จำกัด
ทำหมอนและผ้าห่มนวม
เครื่องจักร 32.12 HP
เงินทุน 8 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท มีนบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1-23(2)-1/31
ประเภทโรงงาน c02302

27  หมู่ 10 ซอย สันติภาพ
ถนน รามคำแหง 
ต. มีนบุรี
อ. มีนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 5171378 
บริษัท มีนบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผลิตถุงพลาสติก
เครื่องจักร 172.63 HP
เงินทุน 5 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท กิติวัฒน์ผ้าใบ จำกัด
1-23(3)-1/28
ประเภทโรงงาน c02303

1553-1557 
ถนน เจริญนคร 
ต. บางลำภูล่าง
อ. คลองสาน จ. กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 4661616 
บริษัท กิติวัฒน์ผ้าใบ จำกัด
ตัดเย็บผ้าใบคลุมรถ
เครื่องจักร 2.34 HP
เงินทุน 14 บาท
คนงาน 5 คน
นครภัณฑ์
1-23(3)-1/30นม
ประเภทโรงงาน c02303

368/1  หมู่ 2
ถนน ชลประทาน 
ต. ในเมือง
อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 471746 
นายชลอ อินทรประเสริฐ
ทำเก้าอี้ผ้าใบ
เครื่องจักร 25.25 HP
เงินทุน 6 บาท
คนงาน 5 คน
ปากช่อง พีวีซี
1-23(3)-1/31นม
ประเภทโรงงาน c02303

274/2  หมู่ 1
ถนน มิตรภาพ 
ต. ปากช่อง
อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 311675 
นายประชุม ตัญศิริสุข
ทำและซ่อมเต้นท์ผ้าใบ
เครื่องจักร 18.58 HP
เงินทุน 8 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แซฟทรอล จำกัด
1-23(3)-1/46
ประเภทโรงงาน c02303

27  ซอย เจริญนคร 39
ถนน เจริญนคร 
ต. บางลำภูล่าง
อ. คลองสาน จ. กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-8624594-5 
บริษัท แซฟทรอล จำกัด
ตัดเย็บผ้าใบเป็นทุ่นกักคราบน้ำมันในทะเล
เครื่องจักร 13.61 HP
เงินทุน 7 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหผลผ้าใบ
1-23(3)-2/28
ประเภทโรงงาน c02303

1748/21-26 
ถนน เจริญกรุง 
ต. ยานนาวา
อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร 10120
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหผลผ้าใบ
เย็บผ้าใบคลุมเต้นท์ และทำโครงเหล็กสำหรับเต้นท์ผ้าใบ
เครื่องจักร 36.24 HP
เงินทุน 18 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะพัฒนา
1-23(4)-1/18
ประเภทโรงงาน c02304

245  ซอย สันติภาพ
ถนน ทรัพย์ 
ต. สี่พระยา
อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 2345238 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะพัฒนา
ทำเน็คไท (จำนวนจักรเย็บผ้า 5 เครื่อง)
เครื่องจักร 6.2 HP
เงินทุน 8 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท พีระวัฒน์อุตสาหกรรมการปัก จำกัด
1-23(4)-1/29
ประเภทโรงงาน c02304

501/117-119  ซอย หมู่บ้านนครไทย
ถนน สาธุประดิษฐ์ 
ต. ช่องนนทรี
อ. ยานนาวา จ. กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัท พีระวัฒน์อุตสาหกรรมการปัก จำกัด
ปักลายผ้า จำนวนเครื่องปักผ้า 13 เครื่อง
เครื่องจักร 8 HP
เงินทุน 10 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ลำปางคอมพิวเตอร์ จำกัด
1-23(4)-1/30ลป
ประเภทโรงงาน c02304

207 
ถนน พหลโยธิน 
ต. หัวเวียง
อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
บริษัท ลำปางคอมพิวเตอร์ จำกัด
ปักฉลุผ้า
เครื่องจักร 8.1 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ไทไทยเทส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1-23(4)-1/33
ประเภทโรงงาน c02304

8/14  หมู่ 6 ซอย ศิริชล
ถนน เอกชัย 
ต. บางบอน
อ. บางบอน จ. กรุงเทพมหานคร 10150
บริษัท ไทไทยเทส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทำผ้าเคลือบยาง
เครื่องจักร 96.08 HP
เงินทุน 18 บาท
คนงาน 5 คน
พรศิลป์
1-23(4)-1/35
ประเภทโรงงาน c02304

801  ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3
ถนน จรัญสนิทวงศ์ 
ต. วัดท่าพระ
อ. บางกอกใหญ่ จ. กรุงเทพมหานคร 10600
นางสาวกนกพร มหชาญชวลิต
ปักลวดลายผ้า
เครื่องจักร 2.28 HP
เงินทุน 16 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท นราภรณ์ จำกัด
1-23(4)-1/37
ประเภทโรงงาน c02304

757/35-36  ซอย ประดู่ 1
ถนน สาธุประดิษฐ์ 
ต. บางโพงพาง
อ. ยานนาวา จ. กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัท นราภรณ์ จำกัด
รับจ้างปักและทำชิ้นส่วนเสื้อผ้า
เครื่องจักร 9.09 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-23(4)-1/38
ประเภทโรงงาน c02304

161/263 
ถนน กำนันแม้น 
ต. บางขุนเทียน
อ. จอมทอง จ. กรุงเทพมหานคร 10150
นางพร้อมจิตร แซ่จัง
ปักผ้า
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 7 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยู.เอฟ.โอ การปัก
1-23(4)-1/39
ประเภทโรงงาน c02304

80/196  หมู่ 8 ซอย กำนันแม้น 3
ถนน เอกชัย 
ต. บางบอน
อ. บางบอน จ. กรุงเทพมหานคร 10150
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยู.เอฟ.โอ การปัก
ปักผ้า (จำนวนเครื่องปักผ้า 5 เครื่อง)
เครื่องจักร 21.1 HP
เงินทุน 21 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-23(4)-1/44
ประเภทโรงงาน c02304

58-60  ซอย เจริญนคร 49
ถนน เจริญนคร 
ต. บางลำภูล่าง
อ. คลองสาน จ. กรุงเทพมหานคร 10600

ทอผ้าปกเสื้อ ปักลาย
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.กรู๊พ ไฮ ฟรีเคว็นซี่
1-23(4)-1/46
ประเภทโรงงาน c02304

20/185-187  หมู่ 11 ซอย หมู่บ้านชัยกูล
ถนน พระรามที่ 2 ซอย 42 
ต. จอมทอง
อ. จอมทอง จ. กรุงเทพมหานคร 10150
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.กรู๊พ ไฮ ฟรีเคว็นซี่
รีดลวดลายลงบนเครื่องนุ่งห่มและผ้าชนิดต่าง ๆ
เครื่องจักร 28.96 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
สุธีรัตน์พลีท
1-23(4)-14/34
ประเภทโรงงาน c02304

136/22-23  หมู่ 1
ถนน สุขาภิบาล 1 
ต. บางแค
อ. บางแค จ. กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 4555244 
นางวนิดา ชุติพิเชียร
อัดจีบกระโปรง
เครื่องจักร 16.8 HP
เงินทุน 10 บาท
คนงาน 5 คน
ไทยรัตน์
1-23(4)-2/25
ประเภทโรงงาน c02304

1352/1 
ถนน ประชาชื่น 
ต. บางซื่อ
อ. บางซื่อ จ. กรุงเทพมหานคร 10800
นางเนาวรัตน์ เลาหละม้าย
ปักและตกแต่งลวดลายผ้า
เครื่องจักร 3.21 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกภรณ์พานิช
1-23(4)-2/28
ประเภทโรงงาน c02304

37-39-41 
ถนน ทนุรัตน์ 
ต. ทุ่งวัดดอน
อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร 10120
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกภรณ์พานิช
ปักผ้าและทำผ้าปูที่นอน (จำนวนจักรเย็บผ้า 8 เครื่อง)
เครื่องจักร 11.52 HP
เงินทุน 4 บาท
คนงาน 5 คน
สายวิจิตรปักลาย
1-23(4)-2/32
ประเภทโรงงาน c02304

14/184-185  หมู่ 9
ถนน พระรามที่ 2 
ต. บางมด
อ. ทุ่งครุ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
นายตวง สายวิวัฒน์
ปักลวดลายเสื้อผ้า
เครื่องจักร 31 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-23(4)-2/39
ประเภทโรงงาน c02304

11/309-312  ซอย เอกชัยวิลล่า
ถนน เอกชัย 
ต. บางบอน
อ. บางบอน จ. กรุงเทพมหานคร 10150
นายทวีศักดิ์ แซ่ตั้ง
ปักลายผ้าโดยใช้เครื่องจักร
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-23(4)-2/44
ประเภทโรงงาน c02304

25  ซอย เจริญนคร 39
ถนน เจริญนคร 
ต. บางลำภูล่าง
อ. คลองสาน จ. กรุงเทพมหานคร 10600

รับจ้างเย็บผ้าสำเร็จรูป
เครื่องจักร 0 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-23(4)-2/46
ประเภทโรงงาน c02304

60/252-254  หมู่ 2 ซอย เอกชัย 89/1
ถนน เอกชัย 
ต. บางบอน
อ. บางบอน จ. กรุงเทพมหานคร 10150
นางสาวฐิติพร โรจนกิจพานิชย์
ปักลวดลายผ้า
เครื่องจักร 17 HP
เงินทุน 10 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท สหเรืองแสงอุตสาหกรรม จำกัด
1-23(4)-3/29
ประเภทโรงงาน c02304

3415/22-25 
ถนน สมเด็จเจ้าพระยา 
ต. คลองสาน
อ. คลองสาน จ. กรุงเทพมหานคร 10600
บริษัท สหเรืองแสงอุตสาหกรรม จำกัด
ปักลวดลายผ้า
เครื่องจักร 11 HP
เงินทุน 20 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุนทรควิลติ้ง
1-23(4)-3/33
ประเภทโรงงาน c02304

234  หมู่ 9 ซอย ประชาอุทิศ 16
ถนน ประชาอุทิศ 
ต. ราษฎร์บูรณะ
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุนทรควิลติ้ง
เย็บเดินลายผ้านวม, ผ้าคลุมที่นอนและผ้าหุ้มที่นอนทุกชนิด
เครื่องจักร 6 HP
เงินทุน 9 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-23(4)-3/34
ประเภทโรงงาน c02304

101/26-27  ซอย รวมพลแมนชั่น
ถนน เพชรเกษม 
ต. วัดท่าพระ
อ. บางกอกใหญ่ จ. กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 4577867 
นางสาวอารีย์ แซ่กิม
ปัก-ฉลุลายผ้า
เครื่องจักร 8 HP
เงินทุน 8 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แค้ปป้าอินดัสทรี่ จำกัด
1-23(4)-3/35
ประเภทโรงงาน c02304

1820/424  ซอย เลิศสุข
ถนน จรัญสนิทวงศ์ 
ต. บางพลัด
อ. บางพลัด จ. กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 4249316 
บริษัท แค้ปป้าอินดัสทรี่ จำกัด
ปักลวดลายบนผ้า (จำนวนเครื่องปัก 5 เครื่อง)
เครื่องจักร 4.47 HP
เงินทุน 16 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอ็น เค ครีเอติวิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
1-23(4)-3/46
ประเภทโรงงาน c02304

21/506  หมู่ 4
ถนน รามคำแหง 
ต. สะพานสูง
อ. สะพานสูง จ. กรุงเทพมหานคร 10240
บริษัท เอ็น เค ครีเอติวิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
ผลิตวัสดุอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง สารพิษ และสารเคมีจากผ้าใยสังเคราะห์
เครื่องจักร 6.17 HP
เงินทุน 4 บาท
คนงาน 5 คน
(ไม่มีชื่อ)
1-23(4)-4/35
ประเภทโรงงาน c02304

9  ซอย เจริญนคร 14/1
ถนน เจริญนคร 
ต. คลองต้นไทร
อ. คลองสาน จ. กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 4378023 
นางสาวนิตยา รตะเสรี
ปักลวดลายผ้า
เครื่องจักร 6.46 HP
เงินทุน 11 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท บางกอกทอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1-23(4)-5/28
ประเภทโรงงาน c02304

1604/11  ซอย ดอกส้ม
ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี 
ต. บางซื่อ
อ. บางซื่อ จ. กรุงเทพมหานคร 10800
บริษัท บางกอกทอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตัดเย็บตุ๊กตาจากผ้า
เครื่องจักร 20.13 HP
เงินทุน 20 บาท
คนงาน 5 คน
วีรนีเทรดดิ้ง
1-23(4)-5/30
ประเภทโรงงาน c02304

21/652-653  ซอย แผ่นเงิน
ถนน บางนา-ตราด 
ต. บางนา
อ. บางนา จ. กรุงเทพมหานคร 10260
นางสาวเกศินี ตันติวิไลศิลป์
ปักลวดลายผ้า
เครื่องจักร 3.7 HP
เงินทุน 7 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ซี.อาร์.ที.เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด
1-23(4)-5/31
ประเภทโรงงาน c02304

198/69-70  ซอย วัดสันติธรรมมาราม
ถนน เจริญนคร 
ต. บุคคโล
อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 10600
บริษัท ซี.อาร์.ที.เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด
ปักลวดลายผ้า
เครื่องจักร 5.36 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเกียรติเจริญ
1-23(4)-6/23
ประเภทโรงงาน c02304

14/21-23  ซอย เซนต์หลุยส์ 3
ถนน จันทน์ 
ต. ทุ่งวัดดอน
อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร 10120
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเกียรติเจริญ
ปักตัวหนังสือ รูปสัตว์ และเครื่องหมายต่าง ๆ
เครื่องจักร 5.05 HP
เงินทุน 13 บาท
คนงาน 5 คน
กิจอาภรณ์
1-23(4)-6/29
ประเภทโรงงาน c02304

58/28-30 
ถนน สมเด็จเจ้าพระยา 
ต. สมเด็จเจ้าพระยา
อ. คลองสาน จ. กรุงเทพมหานคร 10600
นายสมชาย สุริยาอาภรณ์
ปักลวดลายผ้า (จำนวนเครื่องปักลวดลายผ้า 9 เครื่อง)
เครื่องจักร 8.85 HP
เงินทุน 19 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ไซด์อินเตอร์เนชั่นแนล
1-23(4)-6/30
ประเภทโรงงาน c02304

105/9  หมู่ 6
ถนน ลาดพร้าว 
ต. วังทองหลาง
อ. วังทองหลาง จ. กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 5141897 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ไซด์อินเตอร์เนชั่นแนล
ปักลวดลายผ้า
เครื่องจักร 21.45 HP
เงินทุน 2 บาท
คนงาน 5 คน
ปารีสการ์เม้นท์
1-23(4)-6/35
ประเภทโรงงาน c02304

50-52  ซอย เจริญนคร 45
ถนน เจริญนคร 
ต. บางลำภูล่าง
อ. คลองสาน จ. กรุงเทพมหานคร 10600
นายไพศาล ตั้งทองหยก
ปักผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 28 เครื่อง)
เครื่องจักร 16.89 HP
เงินทุน 15 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท คอมพิวเตอร์ เลเบิ้ล จำกัด
1-23(4)-7/30
ประเภทโรงงาน c02304

726  ซอย สุขสวัสดิ์ 5
ถนน สุขสวัสดิ์ 
ต. บางปะกอก
อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กรุงเทพมหานคร 10140
บริษัท คอมพิวเตอร์ เลเบิ้ล จำกัด
ปักลวดลายผ้า
เครื่องจักร 10.85 HP
เงินทุน 12 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท โฮมเท็กซ์ ดีไซน์ จำกัด
1-23(4)-7/34
ประเภทโรงงาน c02304

55/33-35 
ถนน นนทรี 
ต. ช่องนนทรี
อ. ยานนาวา จ. กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 2841749 
บริษัท โฮมเท็กซ์ ดีไซน์ จำกัด
ทำผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
เครื่องจักร 8.5 HP
เงินทุน 11 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท เอส.พี.การปัก จำกัด
1-23(4)-7/35
ประเภทโรงงาน c02304

47/43  ซอย เย็นจิตต์
ถนน จันทน์ 
ต. ทุ่งวัดดอน
อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัท เอส.พี.การปัก จำกัด
ปักผ้า
เครื่องจักร 5.5 HP
เงินทุน 3 บาท
คนงาน 5 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ยู.เอ็มบรอยเดอรี่
1-23(4)-8/34
ประเภทโรงงาน c02304

1/177,178,183  หมู่ 1 ซอย วัดกก
ถนน พระรามที่ 2 
ต. ท่าข้าม
อ. บางขุนเทียน จ. กรุงเทพมหานคร 10150
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ยู.เอ็มบรอยเดอรี่
ปักผ้า เสื้อ กางเกง ต่าง ๆ
เครื่องจักร 2 HP
เงินทุน 14 บาท
คนงาน 5 คน