หน่วยงานความร่วมมือ จำนวน 2 หน่วยงาน

1. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
2. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 5 หน่วยงาน

3. กรมพื้นฐานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
4. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
5. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


กระทรวงพลังงาน จำนวน 1 หน่วยงาน

8. กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 หน่วยงาน

9. โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ (ส.ท.ท.) 
10. กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต
11. เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
12. เทศบาลเมืองไร่ขิง 
13. หน่วยตั้งร้าน HART OTOP 
14. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว


สถาบันการศึกษา จำนวน 3 หน่วยงาน

15. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
16. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
17. โรงเรียนราชินี


ภาคเอกชน จำนวน 29 หน่วยงาน

18. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
19. บริษัท โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด 
20. F&N DAIRIES (Thailand) Limited 
21. บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
22. บริษัท สไปแร็กซ์ ชาร์โก (ประเทศไทย) จำกัด 
23. Enlighten Project Management Co.,Ltd. 
24. บริษัท กู๊ดสตาร์ท จำกัด 
25. บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด 
26. บริษัท ไทยคิวบิคเทคโนโลยี จำกัด 
27. บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จำกัด 
28. บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์เบฟเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด 
29. บริษัท มานะศิลา จำกัด 
30. บริษัท ทริปเปิ้ลเจ จำกัด
31. บริษัท ดั๊กคิง จำกัด 
32. บริษัท ดับเบิ้ลโอ เซเว่น โพรเทคชั่น จำกัด 
33. บริษัท ดูรากรีต จำกัด 
34. บริษัท เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
35. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
36. บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด 
37. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
38. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด 
39. บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จากัด 
40. บริษัท ไออาร์พีซี  จำกัด (มหาชน) 
41. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
42. บริษัท ซันสวีท จำกัด 
43. บริษัท ซิลเวอร์ สปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
44. บริษัท หอสภานา วาเล่ย์ จำกัด 
45. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 103 ออโตไทร์ 
46. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

 

 

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved.
Terms of Service Privacy Policy