โครงสร้างผ้าที่ขึ้นทะเบียน CoolMode ในบัจจุบัน
ได้รับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายทั้งสิ้น 48 โครงสร้าง จาก 13 บริษัท 
รายละเอียดของบริษัทและข้อมูลของโครงสร้างผ้าสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ แล้วทำ link ไปยัง URL นี้


http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/coolmode_approval/coolmode_approval.pnc

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved.
Terms of Service Privacy Policy