LoGo
  • Google Map
  • Picture Map
ติดต่อเรา
 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02 713 5492-9
ศูนย์ทดสอบสิ่งทอ ext 512
ห้องสมุด ext 700
ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น ext 400, 711
ที่ปรึกษาสิ่งทอ ext 205, 731

อีเมล์ info@thaitextile.org

เพสบุ๊ค www.facebook.com/thaitextile

โทรสาร
สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2712-1592
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 0-2712-1593
ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ 0-2712-4532
ศูนย์ทดสอบสิ่งทอ 0-2712-4527 ext 550
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี 0-2712-4526

To contact us please fill out the form below.