ผลสำรวจความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนพ.ค.ฉลุยทุกภาค

Keyword:     ข่าวรายวัน  ความเชื่อมั่น  เศรษฐกิจ 

ผลสำรวจความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนพ.ค.ฉลุยทุกภาค

นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนพฤษภาคม 2561 ว่า การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ(คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ดีทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ตะวันออก และเหนือ โดยปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง อยู่ที่ 91.4 ผลมาจากแนวโน้มดีขึ้นในอีก 6 เดือนข้างหน้าของภาคอุตสาหกรรม อานิสงส์จากการส่งออกขยายตัวดี ผู้ประกอบการใน จ.พระนครศรีอยุธยาปรับแผนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ภาคบริการสาขาการท่องเที่ยวแนวโน้มสดใส เนื่องจากหลายจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมตลอดปี และการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ยังคงเป็นที่นิยมต่อเนื่อง

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 89.2 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุนภายในภูมิภาค หลังจากเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีเพิ่มมากขึ้น ในจังหวัดใกล้เคียงเขตพื้นที่อีอีซี เช่น มีการสร้างโรงแรมรีสอร์ตใน จ.นครนายก มีการสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นใน จ.สระแก้ว เป็นต้น

ขณะที่ภาคบริการของภาคเหนือมีแนวโน้มสดใส หลังจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งครอบคลุมถึง 16 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งช่วงเดือนพฤศจิกายน จะมีการมีจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 ที่ จ.เชียงราย จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ภูมิภาคได้อีกทาง แนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือต่อไป หลังจากโรงงานในหลายจังหวัดได้รับยอดคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งนโยบายภาครัฐเริ่มส่งผลชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน จ.ตาก ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ อยู่ที่ 86.7

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ 83.2 เนื่องจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ตามทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องของการส่งออก ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง เป็นต้น มีจำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นใน จ.อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และสุรินทร์

ส่วนดัชนีแนวโน้มของภาคการจ้างงานภาพรวมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นสำคัญ สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก อยู่ที่ 83.1 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคบริการ โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยว ที่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน จ.ราชบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี อีกทั้งสาขาค้าส่งค้าปลีกที่มีแนวโน้มสดใส จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบกับแนวโน้มที่ดีของภาคการลงทุนภายในภูมิภาค เนื่องจากมีการลงทุนใหม่ในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ราชบุรี และการลงทุนในโรงงานใน จ.สมุทรสงคราม

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ 69.1 จากดัชนีแนวโน้มในภาคบริการ ส่งสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง อยู่ที่ 81.8 ผลมาจากการท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ เช่น พัทลุง ขณะนี้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าภูเก็ตและกระบี่เพิ่มขึ้นมาก ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑล อยู่ที่ 68.8 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตามดัชนีแนวโน้มในอีก 6 เดือนข้างหน้าของภาคบริการ อยู่ที่ 73.3 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม

ที่มา : มติชนออนไลน์_https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_977813


 

Share this Post:
View article: 118