สหรัฐฯ สัญญาจะระดมภาคธุรกิจลงทุนในเกาหลีเหนือ

Keyword:     voa  ความเคลื่อนไหวสิ่งทอ  สหรัฐอเมริกา  เกาหลีเหนือ 

North Korean leader Kim Jong Un shakes hands with U.S. Secretary of State Mike Pompeo, May 9, 2018, released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang.

 

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า หากเกาหลีเหนือยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการ คือยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงในลักษณะที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ ภาคเอกชนสหรัฐฯ ก็พร้อมจะเข้าไปลงทุนขนานใหญ่ในเกาหลีเหนือเพื่อช่วยผลิตกระแสไฟฟ้า พัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งลงทุนในภาคการเกษตร เพื่อให้ชาวเกาหลีเหนือได้กินอาหารโปรตีนและมีสุขภาพที่แข็งแรง

อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าภาคเอกชนของสหรัฐฯ หรือนักลงทุนจากประเทศอื่นๆ พร้อมจะอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมากเพื่อลงทุนในเกาหลีเหนือหรือไม่หากมีการทำข้อตกลงนิวเคลียร์

เพราะขณะนี้เกาหลีเหนือยังไม่มีสถาบันการเงินที่เป็นระบบ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำธุรกิจก็ยังไม่ชัดเจน และรัฐบาลเปียงยางก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือติดต่อทางโทรศัพท์และเดินทางไปต่างประเทศด้วย

ในแง่สินค้าออกนั้น เกาหลีเหนือมีแร่ธาตุโดยเฉพาะถ่านหินกับแร่เหล็กมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่สามารถส่งออกได้ รวมทั้งยังมีแรงงานราคาถูกที่สามารถใช้ผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้ากับในอุตสาหกรรมเบา

ขณะนี้จีนกับเกาหลีใต้ตกลงจะให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่เกาหลีเหนือ ในขณะที่สหรัฐฯ ยังไม่สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือโดยตรงจากรัฐบาล แต่จะเน้นการลงทุนของภาคเอกชนมากกว่า


ที่มา: VOA ภาคภาษาไทย - https://www.voathai.com/a/business-news-ct-14may18/4394234.html

 

Share this Post:
View article: 193