สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม ปี 2561

Keyword:     export  git  import  นำเข้าส่งออกอัญมณี  ปี 2561  สถานการณ์  อัญมณี&เครื่องประดับ  อุตสาหกรรม  เดือนมกราคม 

สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม ปี 2561

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในเดือนมกราคม ปี 2561 ลดลงร้อยละ 8.21 (ร้อยละ 16.42 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในเดือนแรกของปี 2560 ที่มีมูลค่า 1,053.76 ล้านเหรียญสหรัฐ (37,563.86 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 967.21ล้านเหรียญสหรัฐ (31,396.68ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.81 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปพบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 487.17 ล้านเหรียญสหรัฐ(15,813.99ล้านบาท)  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 9.78 (ลดลงร้อยละ 0.03 ในหน่วยของเงินบาท)

สถานการณ์การส่งออก

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในช่วงเดือนแรกของปีนี้ คือทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปด้วยสัดส่วนร้อยละ 49.63 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย หากแต่มีมูลค่าลดลงร้อยละ 21.30 เมื่อเทียบกับเดือนแรกของปี 2560 ทั้งนี้ หากเทียบกับมูลค่าการส่งออกในเดือนธันวาคม 2560 พบว่า การส่งออกในเดือนมกราคม 2561 สูงขึ้นถึงเกือบร้อยละ 44 โดยเป็นผลจากการส่งออกเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา ในจังหวะที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย1,331.67เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ (http://www.kitco.com) โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ จากกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีนี้ และธนาคารยุโรป (อีซีบี) ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) รวมถึงการปรับฐานลงของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นนิวยอร์ก ทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้น

เครื่องประดับแท้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่ 2 ในสัดส่วนร้อยละ 24.88 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม ด้วยอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.52 โดยการส่งออก เครื่องประดับทองเติบโตร้อยละ 17.17 จากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และอิตาลี ตลาดหลักใน 2 อันดับแรกที่ครองส่วนแบ่งรวมกันเกือบร้อยละ 60 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.60 และร้อยละ 34.60 ตามลำดับเครื่องประดับเงินเติบโตร้อยละ 18.27 เนื่องจากการส่งออกไปยังเยอรมนีสหรัฐอเมริกา และจีน ตลาดหลักใน 3 อันดับแรกได้สูงขึ้นร้อยละ 20.62, ร้อยละ 8.99 และ 4.68 เท่า ตามลำดับ รวมถึงรัสเซีย ตลาดในอันดับ 4 ที่กลับมาเติบโตเป็นบวกอีกครั้งด้วยมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 1.75 เท่าเครื่องประดับแพลทินัมหดตัวลงร้อยละ 8.29 อันเป็นผลจากการส่งออกไปยังญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ตลาดในอันดับ 1, 3 และ 4 ได้ลดลงร้อยละ 14.92, ร้อยละ 13.46 และร้อยละ 46.01 ตามลำดับ ในขณะที่ตลาดอันดับ 2 อย่างสิงคโปร์ ไทยสามารถส่งออกเครื่องประดับแพลทินัมไปได้มากขึ้นจากเดิมที่ไม่เคยมีการส่งออกมาก่อนเลยในช่วงเดือนแรกของปี 2560

เพชร เป็นสินค้าส่งออกรายการสำคัญในอันดับ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.21 ขยายตัวได้ร้อยละ 2.10 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมีเพชรเจียระไนเป็นสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้ซึ่งมีมูลค่าเติบโตร้อยละ 3.10 จากการส่งออกไปยังหลายตลาดสำคัญได้มากขึ้นโดยเฉพาะตลาดหลักใน 4 อันดับแรกอย่างฮ่องกง เบลเยียม อินเดีย และอิสราเอล ที่ต่างเติบโตได้ร้อยละ 3.65, ร้อยละ 9.26, ร้อยละ 44.29 และร้อยละ 13.92 ตามลำดับ

พลอยสีเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 4 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 9.21 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมของไทย และมีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.24 โดยสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้เป็นพลอยเนื้อแข็งเจียระไน (ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต)หดตัวลงร้อยละ 3.18เนื่องจากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งครองส่วนแบ่งสูงสุดถึงร้อยละ 65 รวมถึงตลาดรองลงมาอย่างฮ่องกง ต่างปรับตัวลดลงร้อยละ 0.52 และร้อยละ 9.18 ตามลำดับ ส่วนการส่งออกพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.14 จากการส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิตาลี ตลาดในอันดับ 2 และ 4 ได้สูงกว่า 36.40 เท่าและร้อยละ 51.13 ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และฮ่องกง ตลาดในอันดับ 1 และ 3 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 10.09 และร้อยละ 13.66 ตามลำดับ

เครื่องประดับเทียมเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 5 ในสัดส่วนร้อยละ 3.05 ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 18.10 โดยเป็นผลจากการส่งออกไปยังยังลิกเตนสไตน์ และสิงคโปร์ ตลาดหลักใน 2 อันดับแรกได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.32 และ 1.02 เท่า ตามลำดับ ส่วนตลาดอันดับ 3 อย่างสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงร้อยละ 15.29

แผนภาพที่ 1 แสดงตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเดือนมกราคม ปี 2561

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(โดยมีรายละเอียดตามแนบ)

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

28 กุมภาพันธ์ 2561

*พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 ว่าด้วย “ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปณ์”

 

Share this Post:
View article: 487