กัมพูชาเจรจาทวิภาคีอินโดนีเซีย หลังยอดการค้าแตะ 500 ล้าน

Keyword:     กัมพูชา  ความเคลื่อนไหวสิ่งทอ  ทวิภาคี  อินโดนีเซีย 

กัมพูชาเปิดทวิภาคีกับอินโดนีเซีย หวังเพิ่มการค้าระหว่างกัน หลังยอดการค้า 11 เดือนของปี 2560 (มกราคม - พฤศจิกายน) มีมูลค่าถึง 492.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนาย Prak Sokhonn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาได้เดินทางเยือนอินโดนีเซีย และหารือทวิภาคี ขณะที่อินโดนีเซียปัจจุบันได้เข้ามาลงทุนในด้านที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมอาหาร การขนส่ง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชาแล้ว

โดยที่ผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจกัมพูชาในช่วง 10 ปี มีการเติบโตเฉลี่ย 7% ต่อปี และคาดว่าจะขยายตัวในอัตรา 7% ต่อเนื่องอีก 5 ปี นอกจากนี้ยังมีนโยบายเปิดกว้างรับการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของกัมพูชา ได้แก่ เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า ข้าว ยางพารา พริกไทย และสินค้าประมง ขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง วัตถุดิบสำหรับผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหารและเครื่องดื่ม

 

ที่มา: The Phnom Penh Post - http://www.phnompenhpost.com/business/indonesia-cambodia-trade-grows-492m

 

Share this Post:
View article: 249