อัตรค่าบริการของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

Keyword:     ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์  อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

(Price List of Textile Development Center Service)

(ราคานี้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561)

 

1. งานบริการด้านห้องปฎิบัติการ

บริการ (Service)

รายละเอียด (Service Details)

ราคา (Price)

Dyeing & Finishing Lab

Coating Lab

Recipe Development Cost

(วิจัยพัฒนาสูตรย้อม ตกแต่งสำเร็จ และเคลือบผ้า)

2,000 บาท/ชั่วโมง

Service Cost

(ใช้บริการห้องแลปย้อม ตกแต่งสำเร็จ และเคลือบผ้า)

3,500 บาท/วัน

เงื่อนไขบริการด่วน (Express) ใช้เวลา 3 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 50% (กรณีมีสีและสารเคมีครบ)

บริการด่วนพิเศษ (Double Express) ใช้เวลา 2 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 70% (กรณีมีสีและสารเคมีครบ)

- ส่งตัวอย่างก่อน 10.00 น. จะนับวันที่มาส่งตัวอย่างเป็นวันแรกของวันทำการ

- ส่งตัวอย่างหลัง 10.00 น. จะนับวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรกของวันทำการ

 

2. งานบริการด้านการย้อม

บริการ (Service)

รายละเอียด (Service Details)

ราคา (Price)

Yarn Dyeing

การย้อมเส้นด้าย

เส้นใยชนิดเดียว : ปริมาณขั้นต่ำ 5 กก.ๆ ละ 300 บาท

เส้นใยผสม : ปริมาณขั้นต่ำ 5 กก.ๆ ละ 500 บาท

Fabric Dyeing

การย้อมผ้าผืน

เส้นใยชนิดเดียว : ปริมาณขั้นต่ำ 5 กก.

โดย 5 กก.แรก คิดราคา กก.ละ 300 บาท

กก.ต่อไปคิดราคา กก.ละ 250 บาท

เส้นใยผสม : ปริมาณขั้นต่ำ 5 กก.ๆ ละ 350 บาท


 

3. งานบริการตกแต่งสำเร็จ

บริการ (Service)

รายละเอียด (Service Details)

ราคา (Price)

Finishing Stenter

การตกแต่งสำเร็จผ้าผืน

บริการที่จานวน 100 เมตรขึ้นไปถึง 2,999 เมตร

1. ปริมาณขั้นต่ำ 100 เมตร ราคา 2,500 บาท

2. เมตรต่อไป เมตรละ 10 บาท

โปรโมชั่น !!!

บริการที่จำนวน 3,000 เมตรขึ้นไปถึง 4,999 เมตร

1. ปริมาณขั้นต่ำ 100 เมตร ราคา 2,500 บาท

2. เมตรต่อไป เมตรละ 9 บาท

บริการที่จำนวน 5,000 เมตรขึ้นไป

1. ปริมาณขั้นต่ำ 100 เมตร ราคา 2,500 บาท

2. เมตรต่อไป เมตรละ 8 บาท

Finishing Mechanical

การตกแต่งสำเร็จผ้าผืน

1. ปริมาณขั้นต่า 100 เมตร ราคา 2,500 บาท

2. เมตรต่อไป เมตรละ 10 บาท

Garment Finishing

การตกแต่งสำเร็จ

เสื้อผ้า ผ้าพันคอ

ปริมาณขั้นต่ำ 5 กก. คิดราคากิโลกรัมละ 300 บาท

โปรโมชั่น !!!

บริการที่จำนวน 100 กิโลกรัมขึ้นไป คิดราคากิโลกรัมละ 250 บาท

***เงื่อนไขการบริการด่วน (Express) ใช้เวลา 3 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 50% (กรณีมีสีและสารเคมีครบ)

- ปริมาณไม่เกิน 300 เมตร

- ส่งผ้าก่อน 10.00 น. จะนับวันที่มาส่งตัวอย่างเป็นวันแรกของวันทำการ ส่งผ้าหลัง 10.00 น. จะนับวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรกของวันทำการ


เงื่อนไข

1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าสีและสารเคมีต่างๆ ในการย้อมและตกแต่งสำเร็จต่างๆ

2. กรณีการบริการย้อม หากต้องทำการ Pre-treatment (Scouring, Bleaching) คิดเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 50 บาท

- กรณีที่ผู้ใช้บริการส่งมาย้อมไม่ถึง 5 กิโลกรัม จะคิดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 5 กิโลกรัมต่อ Batch

- และจนวน Maximum 30 กิโลกรัม ต่อ 1 batch

3. กรณีที่ส่งมาตกแต่งสำเร็จไม่ถึง 100 เมตร จะคิดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 100 เมตรต่อ Batch หน้าผ้าที่สามารถเข้าเครื่อง Stenter ได้ 40 – 75 นิ้ว หรือ 102 – 185 เซนติเมตร

4. กรณีเป็นสมาชิกของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจะมีส่วนลด 10% สำหรับค่าบริการจากราคาปกติทุกประเภท โดยมีระยะเวลา 1 ปี (ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้)

5. กรณีเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาผลิตภัณพ์สิ่งทอจะได้รับเครดิตในการชำระค่าบริการการ 14 วัน (นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ยกเว้นลูกค้าที่สมัครสมาชิกที่ใช้บริการครั้งแรกให้เครดิตการชำระเงิน 7 วัน

6. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

7. ระยะเวลา 5 – 7 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าส่งผ้าพร้อมเซ็นต์อนุมัติใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว)

8. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นสาขาที่ 2 ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 333 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 47(7)(ข)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์. 02-713 5492-9 ต่อ 407,414 (กรวิกา, กฤษนันท์)

E-mail: kristanun@thaitextile.org หรือ kornwika@thaitextile.org

 

Share this Post:
View article: 480