ปฏิทินการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ประจำปี 2561

Keyword:     ปฏิทินการฝึกอบรม2561 

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปี 2561

สำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)
จัดโดย ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


  

วันที่อบรม

ระยะเวลา

อบรม /  (ชม.)

ชื่อหลักสูตร

ค่าบริการ/ ท่าน

วิทยากร

ดาวน์โหลด
รายละเอียด

มกราคม 2561

 

17 ม.ค. 61

6 ชม.

ตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผ้าอโรม่ารับวาเลนไทน์

3,745.-

นายรับโชค ทองเจริญ

 

กุมภาพันธ์ 2561

 

1 ก.พ. 61

6 ชม.

ตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าอโรม่ารับวาเลนไทน์

3,745.-

นายรับโชค ทองเจริญ

 

มีนาคม 2561

 

22 มี.ค. 61

6 ชม.

ตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผ้ำสะท้อนน้ำและ ลดกลิ่นอับ ต้อนรับวันสงกรานต์

3,745.-

นายรับโชค ทองเจริญ

 

เมษายน 2561

 

25 เม.ย. 61

6 ชม.

เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ บนเส้นใยเซลลูโลส และเส้นใยโปรตีนจากไหม

3,745.-

นายรับโชค ทองเจริญ

 

พฤษภาคม 2561

 

24 พ.ค. 61

6 ชม.

เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ บนเส้นใยเซลลูโลส และเส้นใยโปรตีนจากไหม

3,745.-

นายรับโชค ทองเจริญ

 

มิถุนายน 2561

 

21 มิ.ย. 61

6 ชม.

ตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผ้าสะท้อนน้ำ....รับพระพิรุณ....

3,745.-

นายรับโชค ทองเจริญ

 

กรกฎาคม 2561

 

11 ก.ค. 61

6 ชม.

ตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ผ้าอโรม่ากลิ่นมะลิ

ตอบแทนรัก...ให้แม่

3,745.-

นายรับโชค ทองเจริญ

 

สิงหาคม 2561

 

1 ส.ค. 61

6 ชม.

ตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ผ้าอโรม่ากลิ่นมะลิ ตอบแทนรัก...ให้แม่

3,745.-

นายรับโชค ทองเจริญ

 

หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตร ตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถนำผ้าตัวอย่างมาทำการผลิต Pilot Scale จำนวน 5 เมตร/ท่าน (หน้าผ้า 40 – 75 นิ้ว หรือ
102 – 185 เซนติเมตร) หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จำนวน 5 ชิ้น/ท่าน
: ราคาดังกล่าว รวม VAT 7% แล้ว

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 02-7135492-9 ต่อ 407 (กฤษนันท์), 413 (กรวิกา)
E-mail : kornwika@thaitextile.org , kristanun@thaitextile.org

Share this Post:
View article: 1926