สปป.ลาว ปลื้มเส้นใยผักตบชวา

Keyword:     water hyacinth fiber  เส้นใยผักตบชวา 

สปป.ลาว ปลื้มเส้นใยผักตบชวา
บินมาดูงานที่ THTI หวังเกิดความร่วมมือระดับภูมิภาค

(จากซ้าย) ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร Mr.Phouthong Saisnth, Ms.KONGTHONG Saisnith, เกษตกรจังหวัดราชบุรี และอาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
 
ผู้ประกอบการสิ่งทอจาก สปป.ลาวสนใจวิธีการผลิตเส้นใยผักตบชวาหวังนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ สินค้าต้องมีความแตกต่าง ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่
 
จากแรงบันดาลใจเมื่อได้มาเห็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นที่ผลิตจากเส้นใยผักตบชวาของ บริษัท สยามรุ่งเรือง จำกัด นำไปจัดแสดงในงาน STYLE 2017 ที่ผ่านมา จึงเกิดความสนใจทำให้ Mr.Phouthong Saisnth, Director, Phakhaned Handicraft และ Ms.KONGTHONG Saisnith, Proprietor, Pheang Mai Gallery คู่สามีภรรยาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกิดไอเดียอยากนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และช่วยกำจัดวัชพืชทางน้ำ จึงได้ติดต่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) เพื่อศึกษาดูงานและชมการสาธิตวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผักตบชวานำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ๆ สำหรับองค์กร


 
ทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงได้พาคณะโดยมีผศ.ดร.สาคร ชลสาคร หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ งานวิจัยการพัฒนาเส้นใยจากผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสร้างสรรค์ (The Development of Water Hyacinth fiber to Creative Textile Products) และอาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สร้างเครื่องจักรเตรียมเส้นใยต้นแบบร่วมเดินทางไปให้ความรู้ที่อ.บ้านคา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560


 
“พอได้มาศึกษาดูงานและชมการสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาแล้วได้ความรู้เยอะมาก ทั้งวิธีการเตรียมเส้นใย การปั่น ฯลฯ คงได้นำความรู้กลับไปใช้ใช้อย่างแน่นอนไปต่อยอดนำไปผลิตเป็นเส้นด้าย นำไปทอผ้า ฯลฯ ซึ่งเส้นใยธรรมชาติเป็นตลาดที่น่าสนใจ บริษัทเองก็สนใจที่จะหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้กับลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น และอยากสร้างงานให้คนในท้องที่ให้ชุมชนได้มีงานทำมีรายได้ ต้องขอบคุณทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ที่อำนวยความสะดวก รวมทั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ช่วยเหลือทุกอย่าง คงได้มีโอกาสร่วมมือกันต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคตอย่างแน่นอน” KONGTHONG กล่าวทิ้งท้ายText&Photo: Chalermphol

Image Gallery

Share this Post:
View article: 964