ซิป ผลิตอย่างไร

Keyword:     fashion vdo  zippers  ซิป  ผลิตซิป 

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA Los Angeles, CA

บริษัท UCAN ผลิตซิปมากกว่า 25 ปี โดยผลิตซิปมากกว่า 200,000 ตัวต่อวัน และผลิตผ้าซิปเฉลี่ย 50,000 หลาต่อวัน

 

วิธีผลิตซิป

เริ่มจากเครื่องจักรจะติดฟันซิปลงบนผ้า จากนั้นจะติดตัวซิป และตัวหยุดหัวและท้ายซิปเป็นขั้นตอนสุดท้าย

 

ที่มา : https://www.facebook.com/thisisinsiderdesign/videos/574225959585704/

 

 

Share this Post:
View article: 943