ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน

Keyword:     news  ข่าวรายวัน  เศรษฐกิจ 

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ปรับเพิ่มขึ้นในรอบ 5 เดือน ผู้ประกอบการห่วงต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน บาทแข็ง

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 พบว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 85.0 จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 83.9 และยังเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยมีปัจจัยบวกจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกขนาดกลางและขนาดใหญ่ สะท้อนจากยอดคำสั่งซื้อ ยอดขาย และปริมาณการผลิตโดยรวม ที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 

ประกอบกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น รวมถึงได้รับผลดีจากการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง 

สำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีแนวโน้มตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแสวงหาตลาดใหม่ ลดต้นทุนการผลิตทั้งจากวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงาน รวมทั้งเพื่อกระจายความเสี่ยงให้ธุรกิจ

ด้านปัจจัยลบ พบว่า ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการส่งออก


สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 101.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 101.6 ในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากผู้ประกอบการคาดว่า จะมีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2560

 

รายงานโดย อังศุมาลิน บุรุษ


ที่มา : https://news.voicetv.co.th/business/525445.html

Share this Post:
View article: 563